Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Bc. specializace Počítačové inženýrství, 2024

Studijní program: Informatika Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Bc. specializace Počítačové inženýrství, 2024
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BI-PP.21 Povinné předměty bakalářského programu Informatika, verze 2021 V této skupině musíte získat 106 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 20 předmětů
106
Minimální počet kreditů 106
Povinné předměty specializace
BI-PI-PS.24 Povinné předměty bakalářské specializace Počítačové inženýrství, v. 2024 V této skupině musíte získat 35 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
35
Minimální počet kreditů 35
Povinně volitelné předměty
BI-PI-PV-BEZ.24 Povinně volitelné předměty bakalářské specializace Počítačové inženýrství, oblast bezpečnost v. 2024 V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů (maximálně 15)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
5
BI-PI-PV-TEO.24 Povinně volitelné teoretické předměty bakalářské specializace Počítačové inženýrství, v. 2024 V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů (maximálně 15)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
5
Minimální počet kreditů 10
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BI-PT.24 Povinná tělesná výchova, Compulsory Physical Education, ver. 2024
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA.21 Zkouška z angličtiny 2021 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 4)
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze od 2021/22
0
BI-PI-VO.21 Volitelné odborné předměty bak.specializace BI-PI.21 původem ze sousedních specializací, v.2021
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 153
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 27
Celkový počet kreditů 180

Tato verze studijního plánu je určena pro ročníky, které byly přijaty ke studiu od akademického roku 2024/2025 do prezenční formy studia bakalářského programu. . Garant: doc. Ing. Hana Kubátová CSc., email: hana.kubatova@fit.cvut.cz

Povinné předměty bakalářské specializace Počítačové inženýrství, v. 2024 [BI-PI-PS.24]

Garant doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., email: Hana.Kubatova@fit.cvut.cz

Povinně volitelné předměty bakalářské specializace Počítačové inženýrství, oblast bezpečnost v. 2024 [BI-PI-PV-BEZ.24]

Garant doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., email: Hana.Kubatova@fit.cvut.cz

Povinně volitelné teoretické předměty bakalářské specializace Počítačové inženýrství, v. 2024 [BI-PI-PV-TEO.24]

Garant doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., email: Hana.Kubatova@fit.cvut.cz

Volitelné odborné předměty bak.specializace BI-PI.21 původem ze sousedních specializací, v.2021 [BI-PI-VO.21]

Garant: doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., email: Hana.Kubatova@fit.cvut.cz

Povinné předměty bakalářského programu Informatika, verze 2021 [BI-PP.21]

Plánujete-li se profilovat do specializace Informační bezpečnost, Manažerská informatika, Počítačové sítě a Internet, Počítačové systémy a virtualizace, Softwarové inženýrství, nebo Webové inženýrství, zapište si předmět BI-PSI.21 ve svém 2. semestru studia. Plánujete-li se profilovat do specializace Počítačová grafika, Počítačové inženýrství, Teoretická informatika, nebo Umělá inteligence, zapište si předmět BI-PSI.21 ve svém 4. semestru studia. Plánujete-li se profilovat do specializace Umělá inteligence, zapište si předmět BI-PST.21 pro svůj 3. semestr studia. Jinak si zapište předmět BI-PST.21 až pro svůj 5. semestr studia. Plánujete-li se profilovat do specializace Umělá inteligence, nebo Webové inženýrství, zapište si předmět BI-AAG.21 pro svůj 5. semestr studia. Jinak si zapište předmět BI-AAG.21 už pro svůj 3. semestr studia.

Povinná tělesná výchova, Compulsory Physical Education, ver. 2024 [BI-PT.24]

Garant: PaedDr. Luboš Neuman

Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze od 2021/22 [BI-V.2021]

Garant: prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., email: robert.lorencz@fit.cvut.cz

Zkouška z angličtiny 2021 [BI-ZKA.21]

BI-ANG se zakončením zkouškou za dva kredity si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. <br> --<br> BI-ANG1 se zakončením zápočet a zkouška za 2 kredity si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně (nechodili na předmět BI-A2L). Tito studenti musejí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku. Po absolvování zkoušky bude navíc studentovi automaticky uznán předmět BI-ANGS (Samostatná příprava na zkoušku z angličtiny) za 2 kredity. <br> --<br> BIE-EEC se zakončením zápočtem za 4 kredity je studentovi uznán proděkanem po předložení externího certifikátu na úrovni minimálně B2 dle Společného evropského referenčního rámce.

Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30024212.html