Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

CNP povinné

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
F7PMCCBRNO CBRNE-ochranná opatření česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
F7PMCCHB Chemická bezpečnost
 
česky ZK 5 2P Předmět není vypsán
F7PMCFP Forenzní psychologie
 
česky Z,ZK 4 3P+3C Předmět není vypsán
F7PMCFMVP Formy a metody vědecké práce česky Z 2 1P Předmět je vypsán
F7PMCIZS IZS a řešení mimořádných událostí česky Z,ZK 5 2P+1S Předmět je vypsán
F7PMCIT Informační technologie česky Z 3 2P Předmět je vypsán
F7PMCKZ Krizové zdravotnictví
 
česky Z,ZK 5 2P+1S Předmět není vypsán
F7PMCKRVS Krizové řízení ve veřejné správně česky Z,ZK 3 2P+1S Předmět je vypsán
F7PMCMKR Management a krizové řízení česky Z,ZK 4 2P+1S Předmět je vypsán
F7PMCMARR Metody analýzy a řízení rizik
Lenka Brehovská, Václav Hes 
česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PMCMPBP Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky
 
česky ZK 4 4P Předmět není vypsán
F7PMCOO Ochrana obyvatelstva
Tomáš Holec, René Mildorf, Leoš Navrátil 
česky Z,ZK 5 2P+1S Předmět je vypsán
F7PMCOKKP Odborný kurz krizové přípravy česky Z 3 1XT Předmět je vypsán
F7PMCSMCBRN Praktické a simulované metody řešení CBRN událostí
 
česky KZ 4 2C Předmět není vypsán
F7PMCPOZ Praxe podle odborného zaměření studenta česky Z 5 5XT Předmět je vypsán
F7PMCPOK Prevence a odhalování kriminality česky Z 2 2P Předmět je vypsán
F7PMCPKS Psychologie krizových situací
 
česky KZ 3 1P+2C Předmět není vypsán
F7PMCROJB Radiační ochrana a jaderná bezpečnost
 
česky ZK 5 2P Předmět není vypsán
F7PMCKANJ Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce česky Z 3 2S Předmět je vypsán
F7PMCSDP Seminář k diplomové práci česky Z 1 0.5S Předmět je vypsán
F7PMCSMRKS Simulované metody a formy řešení typických krizových situací česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
F7PMCSPVS Správní právo a veřejná správa
Eva Reicheltová Suková 
česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
F7PMCSZVB Systém a zásady vnitřní bezpečnosti
 
česky KZ 4 2P Předmět není vypsán
F7PMCHOPKS Systém hospodářských opatření pro krizové stavy česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7PMCTPPZBS Teorie profesní přípravy záchranných a bezpečnostních sborů
 
česky KZ 3 3P+2S Předmět není vypsán
F7PMCTPBS Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému
 
česky ZK 4 4P Předmět není vypsán
F7PMCTPOO Týmový projekt zaměřený na civilní nouzové plánování a ochranu obyvatelstva česky Z 4 3C Předmět je vypsán
F7PMCVSM Vybrané statistické metody česky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
F7PMCZOS Zajišťování obrany státu
Jiří Halaška, Vladimír Karaffa 
česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7PMCZDP Zpracování diplomové práce
 
česky Z 15 6XT Předmět není vypsán
F7PMCZUM Základy urgentní medicíny česky KZ 3 1P+1C Předmět je vypsán
F7PMCZTIZS Zásahová technika součástí IZS
 
česky KZ 4 2P Předmět není vypsán
Platnost dat k 6. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018945-F7PMC_POV.html