Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby

Studijní specializace: Pozemní stavby
Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
BC20190700_1 Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, projekt V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 6
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 234
Celkový počet kreditů 240

tento studijní plán platí od roku 2020 a navazuje na studijní plán 1.-4. semestru programu Stavební inženýrství

Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30020609.html