Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby

Studijní specializace: Vodní hospodářství a vodní stavby
Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 240
Celkový počet kreditů 240

tento studijní plán platí od roku 2020 a navazuje na studijní plán 1.-4. semestru programu Stavební inženýrství

Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30020614.html