Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

3+4.s.PRI-specializace od 16/17 prezenční forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
G63E4301 Advanced Topics in Financial Management
 
anglicky Z 3 0P+2C Předmět není vypsán
G65E3101 City Competitiveness
 
anglicky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
G04E4201 Concept Note
 
anglicky Předmět není vypsán
G63E3301 Economic and Financial Modelling
 
anglicky Předmět není vypsán
G65E4101 European Union and Regional Policy
 
anglicky Předmět není vypsán
G65C0101 Konkurenceschopnost měst
 
česky Předmět není vypsán
G16E3301 Six Sigma
 
anglicky Předmět není vypsán
G16E0501 Social Competences in Project and Process Management
 
anglicky Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30012709-3.+4S.PRI-SP.OD16_17.html