Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

1.s.PRI od 15/16 prezenční forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
04JA1 Anglický jazyk 1
 
Předmět není vypsán
16MI2 Mikroekonomie
 
česky Z,ZK 4 0P+2C Předmět není vypsán
16NOV Organizace a vedení lidí
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
16NZP Základy práva
 
česky Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
16NUC Účetnictví a účetní standardy
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
16RP Řízení projektů
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30012709-1.S.PRI-P_OD_15_16.html