Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

3.s.PRI od 16/17 prezenční forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
G63C1101 Ekonomická statistika
 
česky Předmět není vypsán
G16C2101 Manažerské rozhodování
 
česky Předmět není vypsán
G00C3101 Projekt diplomové práce
 
česky Předmět není vypsán
G16C3102 Řízení inovací a inovační projekt
 
česky Předmět není vypsán
G63C1301 Řízení podnikových financí
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30012709-3.S.PRI-P_OD_16_17.html