Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

2.s.PRI-specializace-od 15/16 prezenční forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
16S2FM Financial Markets and Risk Management
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
16S1LM Lean Manufacturing
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
16S3MPM Modern Approaches in Project Management
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
G65E2301 Regional Development and Planning
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30012709-2.S.PRI-SPEC.OD15_16.html