Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BS P_RT volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
02DEF1 Dějiny fyziky 1
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
04AKS Konverzační seminář v angličtině
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
00MAM1 Matematické minimum 1
 
česky Předmět není vypsán
00MAM2 Matematické minimum 2
 
česky Předmět není vypsán
01NME2 Numerické metody 2
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15CH1 Obecná chemie 1
 
Z 3 2+1 Předmět není vypsán
15CH2 Obecná chemie 2
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
16UAZB Principy aplikací ionizujícího záření
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
16PSE Problémový seminář z dozimetrie
 
česky Předmět není vypsán
01PSL Publikační systém LaTeX
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
16REB Působení ionizujícího záření na látku
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
16SEPB Semestrální práce
 
Předmět není vypsán
16SED1 Seminář z dozimetrie 1
 
česky Předmět není vypsán
TV-1 Tělesná výchova - 1
 
Z 1 Předmět je vypsán
TV-2 Tělesná výchova - 2
 
Z 1 Předmět není vypsán
TV-3 Tělesná výchova - 3
 
Z 1 0+2 Předmět je vypsán
TV-4 Tělesná výchova - 4
 
Z 1 0+2 Předmět není vypsán
16AMMB Základy analytických měřicích metod
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12ZEL1 Základy elektroniky 1
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
12ZEL2 Základy elektroniky 2
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
11ZFPL Základy fyziky pevných látek
 
česky KZ 2 26P+0C Předmět není vypsán
02ZM2 Základy fyzikálních měření 2
 
KZ 4 0P+4L Předmět není vypsán
16ZONK Základy onkologie
 
Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
16ZRAO Základy radiační ochrany
 
česky Předmět není vypsán
16ZEDB Základy zpracování experimentálních dat
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12UNXAP Úvod do UNIXu
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023624-BSPRTV.html