Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Radiologická technika

Studijní program: Radiologická technika Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BSPRT1 BS P_RT 1. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 18 předmětů
0
BSPRT2 BS P_RT 2. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 17 předmětů
0
BSPRT3 BS P_RT 3. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 13 předmětů
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
BSSPOLVEDYRT BS - společenské vědy P_RT
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
BSPJAZYKYZK BS P jazyky zk
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BSPRTV BS P_RT volitelné předměty
0
BSPJAZYKYZAP BS P jazyky zap
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 180
Celkový počet kreditů 180
BS P_RT 3. ročník [BSPRT3]

Vykonání zkoušky z předmětů 16RTNM, 16RTDG, 16RTRTB je podmíněno úspěšným zakončením předmětů 01MAT4, 16ZDOZ2N, 16URF2 a 16DETE.Vykonání zkoušky z předmětu 16RAON je podmíněno úspěšným zakončením předmětů 16ZRIZ, 16ZDOZ2N, 16URF2 a 16DETE.Vykonání zápočtu z předmětu 16RDKBS je podmíněno získáním zápočtu z předmětu 16RTDG.Zápis předmětu 16NMKBS je podmíněn získáním zápočtu z předmětu 16RTNM.Vykonání zápočtu z předmětu 16RTKBS je podmíněno získáním zápočtu z předmětu 16RTRTB.

BS - společenské vědy P_RT [BSSPOLVEDYRT]

BSSPOLVEDY # Student si povinně volí právě jeden z uvedených předmětů.

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023624.html