Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BS P_QTB volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
02DPD1 Detektory a principy detekce 1
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
02DPD2 Detektory a principy detekce 2
 
ZK 4 4P+0C Předmět není vypsán
02DEF2 Dějiny fyziky 2
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
02EXF Experimentální fyzika
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
01FKO Funkce komplexní proměnné
 
česky Předmět není vypsán
02FYS1 Fyzikální seminář 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
04AKS Konverzační seminář v angličtině
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
12LAS Laserové systémy
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
00MAM1 Matematické minimum 1
 
česky Předmět není vypsán
00MAM2 Matematické minimum 2
 
česky Předmět není vypsán
12MOF Molekulová fyzika
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
02NSAD1 Nástroje pro simulace a analýzu dat 1
 
Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
02NSAD2 Nástroje pro simulace a analýzu dat 2
 
Předmět není vypsán
18PRC1 Programování v C++ 1
 
česky Z 4 2+2 Předmět není vypsán
18PRC2 Programování v C++ 2
 
česky KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
11SFIPL Seminář fyzikálního inženýrství pevných látek
 
česky Předmět není vypsán
02STR Speciální teorie relativity
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
14TED Tvorba elektronických dokumentů
 
česky Předmět není vypsán
TV-1 Tělesná výchova - 1
 
Z 1 Předmět je vypsán
TV-2 Tělesná výchova - 2
 
Z 1 Předmět není vypsán
TV-3 Tělesná výchova - 3
 
Z 1 0+2 Předmět je vypsán
TV-4 Tělesná výchova - 4
 
Z 1 0+2 Předmět není vypsán
12VKT Vakuová technika
 
KZ 4 2P+2L Předmět není vypsán
12VTV Vědeckotechnické výpočty
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
12PYTH Vědecké programování v Pythonu
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
12ZPLT Základní praktikum z laserové techniky
 
česky KZ 6 0+4 Předmět není vypsán
12ZEL1 Základy elektroniky 1
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
12ZEL2 Základy elektroniky 2
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
12ZFS Základy fotonických struktur
 
Z,ZK 2 2P Předmět není vypsán
11ZFPL Základy fyziky pevných látek
 
česky KZ 2 26P+0C Předmět není vypsán
12UNXAP Úvod do UNIXu
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
12UFN Úvod do fotoniky a nanostruktur
 
KZ 3 2P+1C Předmět není vypsán
02UFEC Úvod do fyziky elementárních částic
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
11UFPLN Úvod do fyziky pevných látek
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
17UING Úvod do inženýrství
 
česky KZ 3 2P+1C Předmět není vypsán
02UKT Úvod do kvantové teorie
 
Předmět není vypsán
12UMF Úvod do moderní fyziky
 
česky Z 3 2+1 Předmět není vypsán
12UVP Úvod do vědeckého počítání
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023623-BSPQTV.html