Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Experimentální fyzika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02EXF ZK 2 2P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů se základy fyzikálních měření, spostupy měření, metodami a přístroji které se ktomu používají, a zpracováním měření.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kurzu fyziky

Osnova přednášek:

1.Úvod do problematiky fyzikálních měření

2. Jak správně provádět experiment

3. Metody měření základních fyzikálních veličin

4. Metody měření vmoderní fyzice

5. Základní měřící přístroje

6. Zpracování měření, Monte Carlo simulace

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základy experimentálních postupů a metod v oblasti, se kterou se studenti v pozdějších fázích studia setkají.

Schopnosti:

Orientace v metodách experimentální fyziky

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. H. Moore et al., Building Scientific Apparatus, Cambridge University Press, 2009

[2] P. Horowitz et al., The Art of Electronics, Cambridge University Press, 1998

Doporučená literatura:

[3] V. Šindelář a spol., Základy obecné metrologie, Státní nakladatelství technické literatury, 1984

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6251506.html