Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BS P_AMSMB 3. ročník

Zkoušku z předmětu 01RMAF lze skládat až po složení všech zkoušek z Matematické analýzy a Lineární algebry.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01BPAM1 Bakalářská práce 1
 
Předmět není vypsán
01BPAM2 Bakalářská práce 2
 
Předmět není vypsán
01FANA1 Funkcionální analýza 1
 
česky Předmět není vypsán
01MAPR Markovské procesy
 
česky Předmět není vypsán
01MAS Matematická statistika
 
česky Předmět není vypsán
01MASC Matematická statistika - cvičení
 
česky Předmět není vypsán
01CAS Matematika částicových systémů
 
česky Předmět není vypsán
01MIP Míra a pravděpodobnost
 
česky Předmět není vypsán
01RMAF Rovnice matematické fyziky
 
česky Předmět není vypsán
01BASE Seminář k bakalářské práci
 
česky Předmět není vypsán
01STME Statistické metody a jejich aplikace
 
česky Předmět není vypsán
01USU Úvod do strojového učení
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023610-BSPAMSM3.html