Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BS P_AMSMB 2. ročník

Předmět 02ANM lze absolvovat až po absolvování předmětu 02MECHZ.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01ANB3 Matematická analýza B 3
 
česky Předmět není vypsán
01ANB4 Matematická analýza B 4
 
česky Předmět není vypsán
12NME1 Numerické metody
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
18PMTL Programování v MATLABu
 
česky KZ 4 4C Předmět není vypsán
01SAM Seminář aplikované matematiky
 
česky Předmět není vypsán
02TEF1 Teoretická fyzika 1
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
02TSFA Termodynamika a statistická fyzika
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
02VOAF Vlnění, optika a atomová fyzika
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
01UP1 Úvod do pravděpodobnosti 1
 
česky Předmět není vypsán
01UP2 Úvod do pravděpodobnosti 2
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023610-BSPAMSM2.html