Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vlnění, optika a atomová fyzika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02VOAF Z,ZK 6 4+2 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 02VOAF je, že student úspěšně absolvoval 02MECHZ nebo získal zápočet a nevyčerpal všechny zkouškové termíny předmětu 02MECHZ. Předmět 02VOAF lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 02MECHZ
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Fyzika vlnových dějů mechanických a elektromagnetických: módy, stojaté a postupné vlny, vlnové balíky vdispersním prostředí. Fyzikální optika (polarizace, interference, difrakce, koherence časová a prostorová) a jejímezní případ - optika geometrická. Úvod do kvantové fyziky: záření černého tělesa, kvantum energie, fotoefekt,Comptonův jev, de Broglieovy vlny, modely atomů, atomová spektra.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Kmity soustav hmotných bodů

2. Postupné vlny v nedisperzním prostředí

3. Vlny v disperzním prostředí

4. Energie a odraz vlnění

5. Elektromagnetické vlny

6. Polarizace

7. Interference a difrakce

8. Geometrická optika

9. Záření absolutně černého tělesa, fotony, de Broglieovy vlny

10. Modely atomů a spektra

Osnova cvičení:

Procvičování příkladů na probraná témata – odpovídá osnově přednášky výše.

Cíle studia:

Znalosti:

Fyzika kmitů a vlnových dějů mechanických a elektromagnetických, úvod do kvantové fyziky.

Schopnosti:

Aplikace na konkretní fyzikální a technické úlohy spojené s kmitáním a vlněním.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Tolar: Vlnění, optika a atomová fyzika, elektronická skripta FJFI, 2017.(dostupné na https://physics.fjfi.cvut.cz/files/predmety/02VOAF/VOAF2017.pdf)

[2] J. Tolar, J. Koníček: Sbírka řešených příkladů z fyziky (Vlnění), skripta ČVUT, Praha 1999

Doporučená literatura:

[3] W. Demtröder: Electrodynamics and Optics, Springer, 2019.

[4] F. S. Crawford, Jr.: Berkeley Physics Course 3, Waves, McGraw-Hill, New York 1968. (dostupné v knihovně FJFI ČVUT)

[5] H. Georgi: The Physics of Waves, Prentice Hall, Upper Saddle River NJ 2015 (http://www.people.fas.harvard.edu/~hgeorgi/onenew.pdf)

Poznámka:
Další informace:
https://physics.fjfi.cvut.cz/~schmijos/voaf.php
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11280705.html