Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BSMIMM - povinné předměty 3. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01ALG Algebra
 
česky ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
01ALGE Algebra
 
Předmět není vypsán
01BPMM1 Bakalářská práce 1
 
česky Z 5 0+5 Předmět není vypsán
01BPMM2 Bakalářská práce 2
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
01FKO Funkce komplexní proměnné
 
česky Předmět není vypsán
01FKP Funkce komplexní proměnné
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01FAN1 Funkcionální analýza 1
 
česky Předmět není vypsán
01FA1 Funkcionální analýza 1
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
01FA2 Funkcionální analýza 2
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
01LIP Lineární programování
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
01MAS Matematická statistika
 
česky Předmět není vypsán
01MMF Metody matematické fyziky
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
01MIP Míra a pravděpodobnost
 
česky Předmět není vypsán
01NUM2 Numerická matematika 2
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
01PRA1 Pravděpodobnost a matematická statistika 1
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
01PRA2 Pravděpodobnost a matematická statistika 2
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01RMF Rovnice matematické fyziky
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
01BSEM Seminář k bakalářské práci
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015446-BSMIMMPP3.html