Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy práva

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16NZP Z 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět je zaměřený na prohloubení a aktualizaci již získaným znalostí v oboru právo. Zaměřuje se především na právní úpravu ochrany spotřebitele a úpravu s tím související (reklama, nekalá soutěž, kupní smlouva a práva z vadného plnění). Dále je možné předmět vždy zacílit dle aktuálních požadavků studentů.

Požadavky:

zápočet - písemný test

aktivní účast studenta

Osnova přednášek:

1. Aktualizace právní úpravy (zákoník práce, občanský zákoník, úprava obchodního práva)

2. Právní úprava ochrany spotřebitele dle OZ

3. Ochrana spotřebitele - reklama

4. Ochrana spotřebitele - nekalá soutěž

5. Kupní smlouva dle OZ

6. Závazky ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (distanční způsob a mimo obchodní prostory)

7. Uplatňování práv z vadného plnění - reklamace

8. Odstoupení od smlouvy

9. Opakovací přednáška

Osnova cvičení:

Cvičení je vedeno formou řešení praktických příkladů a modelových situací k prohloubení a zejména aplikaci teoretických znalostí.

Cíle studia:

Cílem předmětu je získání orientace v právních předpisech (nikoli znalost úpravy, ale povědomí, kde řešení najdu), prohloubení a aktualizace již získaných znalostí (vzhledem k častým novelizacím) a základní orientace v problematice ochrany spotřebitele.

Studijní materiály:

Přednášky a cvičení

zákony:

- o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)

- občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.)

- zákoník práce (č. 262/2006 Sb.)

- o regulaci reklamy (č. 40/1995 Sb.)

- o České obchodní inspekci (č. 64/1986 Sb.)

- ....

Poznámka:
Další informace:
www.spotrebitel.cz www.dtest.cz Sdružení českých spotřebitelů
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3104206.html