Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Účetnictví a účetní standardy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16NUC Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Cílem předmětu účetnictví je seznámit posluchače s jeho významem pro řízení podniku,

s jeho obsahem a formální výstavbou, se zachycením stavů a změn hospodářského výsledku

v průběhu účetního období, s účetnictvím jako systémem nutným pro vykázání daňových povinností

a v neposlední řadě jako východiskem finanční analýzy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit posluchače chápat širší význam účetnictví zejména pro řízení podniku ve všech jeho úrovních. Zvládnutí obsahové a formální výstavby, se zachycením stavů a změn hospodářského výsledku v průběhu účetního období, zásadní pochopení účetnictví jako systému, který využívají externí a interní subjekty, nejen v rámci ČR.

Studijní materiály:

Macík, K. - Beran, Th.: Účetnictví, Nakladatelství ČVUT, 2008

Dvořáková, D.: Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IAS/IFRS, Computer Press, Brno,

2006

Janhuba, M. Základy teorie účetnictví, VŠE v Praze, Praha 2006

Kovanicová, D. a kol.: Finanční účetnictví, světový koncept, Polygon 2003

Kovanicová, D.: Jak porozumět účetním výkazům, Polygon, Praha, 2004

Hinke, J.: Účetnictví podle IAS_IFRS, příklady a případové studie, Nakladatelství Kernberg Publishing, s. r. o., Praha

2008

Macík, K: Účetnictví pro manažery, Grada Publishing

Časopisy:

Účetnictví v praxi, odborný měsíčník pro účetní praxi; Účetnictví, měsíčník vydávaný Svazem účetních

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2827506.html