Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Czech for Foreigners – Beginners - Examination

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XCESZZK ZK 4 česky

Předmět 04XCESZZK lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 04XCESZ3

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.

Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou, jejímž obsahem je látka kurzů 04XCESZ1 – 04XCESZ3. Ústní zkouška následuje až po zkoušce písemné a ta je podmíněna získáním zápočtu za kurz 04XCESZ3. Pokyny ke zkoušce obdrží student od příslušného vyučujícího.

Požadavky:

Znalosti:

na úrovni kurzů 04XCESZ1 - 04XCESZ3, odborný jazyk

zápočet za 04XCESZ3

Schopnosti:

zvládnout na základě získaných znalostí za předchozí tři kurzy složení zkoušky z daného předmětu, a to ve formě písemné i ústní zkoušky.

Osnova přednášek:

Znalosti na základě povinné a doporučené literatury, tj. fonetické, morfologické, syntaktické, stylizační povahy; plynulý ústní projev v rámci ústní části zkoušky.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Cílem je zvládnout na základě získaných znalostí z předchozích tři kurzů zkoušku z daného předmětu, a to ve formě písemné i ústní.

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Povinná literatura:

[1] HOLÁ, Lída, BOŘILOVÁ, Pavla. Čeština expres 1. Praha: Akropolis, 2015.

[2] BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, Marie, ŠTĚPÁNKOVÁ, Dagmar a VODIČKOVÁ, Katedřina. Čeština pro cizince: úroveň A1 a A2. Brno: Edika, 2020.

[3] http://prirucka.ujc.cas.cz/

Doporučená literatura:

[5] REŠKOVÁ, Ivana, PINTAROVÁ, Magdalena. Communicative Czech: elementary Czech. Brno: I. Rešková, 2009.

[6] HRONOVÁ, Karla a HRON, Josef. Čeština pro cizince = Czech for foreigners: A1-A2, B1: mini/medium. Praha: Didakta, 2008.

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7697806.html