Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Čeština pro cizince pokročilí zkouška

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XCESPZK ZK 4 česky

Předmět 04XCESPZK lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 04XCESP3

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.

Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou, jejímž obsahem je látka kurzů CESP1-CESP3. Ústní zkouška následuje až po zkoušce písemné a ta je podmíněna získáním zápočtu za kurz CESP3. Pokyny ke zkoušce obdrží student od příslušného vyučujícího.

Požadavky:

Znalosti na úrovni kurzů CESP1 - CESP3

zápočet za CESP3

odborný jazyk

webové stránky příslušného vyučujícího

Osnova přednášek:

Znalosti na základě povinné a doporučené literatury, tj. ortografického, morfologického, syntaktického a stylizačního charakteru, plynulý ústní projev v rámci ústní části zkoušky

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.

Dosažení úrovně B2- C1 dle SERR + odborný jazyk.

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Povinná literatura:

[1] S. Čmejrková, F. Daneš, Jak napsat odborný text, Leda 1999

[2] J. Melichar, V. Styblík, Český jazyk, Praha 2004

Doporučená literatura:

[3] I. Pavlíková, Praktická čeština a rétorika, vzniklo na KJ FJFI ČVUT 2004

[4] I. Pavlíková, Čeština pro cizince 3, vzniklo na KJ FJFI ČVUT 2014 http://people.fjfi.cvut.cz/pavliiva

[5] O. Martincová, Pravidla českého pravopisu, Pansofia 2015

[6] I. Pavlíková, Homepage, 2014 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~pavliiva/[online], navštíveno 28. 5. 2018

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7252306.html