Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

ústav techniky prostředí

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
W16OZ001 ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Předmět je vypsán
E161083 Aerodynamics of Ventilation
 
anglicky Předmět není vypsán
2161083 Aerodynamika větrání
 
česky Předmět není vypsán
E161112 Air Pollution Control anglicky Předmět je vypsán
E161079 Air-Conditioning anglicky Předmět není vypsán
E161006 Alternative Energy Sources
 
anglicky Předmět není vypsán
E162076 Alternative Energy Sources
 
anglicky Předmět není vypsán
2162076 Alternativní zdroje energie
 
česky Předmět není vypsán
W16A002 Alternativní zdroje energie česky ZK 6P+0C ZK 6P+0C Předmět je vypsán
2161006 Alternativní zdroje energie
 
česky Předmět není vypsán
2162035 Alternativní zdroje energie
 
česky Předmět není vypsán
E161087 Automatic Control in Environmental Engineering
 
anglicky Předmět není vypsán
E163981 Bachelor Thesis anglicky Předmět není vypsán
E163985 Bachelor Thesis
 
anglicky Předmět není vypsán
E163992 Bachelor´s Thesis anglicky Předmět je vypsán
2163999 Bakalářská práce
 
česky Předmět není vypsán
2163992 Bakalářská práce česky Předmět je vypsán
2163981 Bakalářská práce česky Předmět není vypsán
2163985 Bakalářská práce
 
česky Předmět není vypsán
2163991 Bakalářská práce - Ústav techniky prostředí
 
česky Předmět není vypsán
2162299 Bakalářský projekt
 
česky Předmět není vypsán
E163077 Basic Experimental Methods
 
anglicky Předmět není vypsán
E162121 Branch Project I. anglicky Předmět je vypsán
E162122 Branch Project II.
 
anglicky Předmět není vypsán
E162993 Branch Project III.
 
anglicky Předmět není vypsán
E162016 Building and HVAC Systems Simulation
 
anglicky Předmět není vypsán
E163045 Building and HVAC Systems Simulation
 
anglicky Předmět není vypsán
E162045 Building and HVAC Systems Simulation anglicky Předmět není vypsán
E162014 CFD for Heating, Ventilation and Air-Conditioning
 
anglicky Předmět není vypsán
E162015 CFD for Thermal Technology II.
 
anglicky Předmět není vypsán
2162015 CFD pro tepelnou techniku II česky Předmět je vypsán
2161024 Chlazení v technice prostředí česky Předmět je vypsán
E161024 Cooling in Environmental Engineering anglicky Předmět je vypsán
E163000 Diploma Project anglicky Předmět je vypsán
2163998 Diplomová práce
 
česky Předmět není vypsán
2163086 Diplomová práce česky Předmět je vypsán
2163000 Diplomový projekt česky Předmět je vypsán
E162067 District Heating
 
anglicky Předmět není vypsán
W16G002 Dynamické simulace energetických systémů česky ZK 3P+3C Předmět je vypsán
2162105 Energetická náročnost budov a systémů
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
2162065 Energetická náročnost budov a systémů česky Předmět je vypsán
E162065 Energy Performance of Buildings and Systems
 
anglicky Předmět není vypsán
E161022 Environmental Engineering anglicky Předmět je vypsán
E161004 Environmental Engineering
 
anglicky Předmět není vypsán
E162070 Experimental Methods
 
anglicky Předmět není vypsán
E162569 Experimental Methods I. anglicky Předmět je vypsán
E162702 Experimental Methods II.
 
anglicky Předmět není vypsán
2162070 Experimentální metody
 
česky Předmět není vypsán
2162700 Experimentální metody 1 česky Předmět je vypsán
2162569 Experimentální metody I. česky Předmět je vypsán
2162702 Experimentální metody II.
 
česky Předmět není vypsán
2163074 Experimentální metody II.
 
česky Předmět není vypsán
E162103 Fans
 
anglicky Předmět není vypsán
2162073 Filtrace
 
Předmět není vypsán
E162073 Filtration
 
anglicky Předmět není vypsán
E163704 Final Project
 
anglicky Předmět není vypsán
E162025 Fundamentals of Air Conditioning
 
anglicky Předmět není vypsán
E161571 Fundamentals of Air Pollution Control
 
anglicky Předmět není vypsán
E162023 Fundamentals of Alternative Energy Sources
 
anglicky Předmět není vypsán
E161038 Fundamentals of Cooling in Enviromental Engineering
 
anglicky Předmět není vypsán
E161586 Fundamentals of District Heating
 
anglicky Předmět není vypsán
E161597 Fundamentals of Heating anglicky Předmět je vypsán
E161596 Fundamentals of Heating
 
anglicky Předmět není vypsán
E162063 Fundamentals of Radiant Heating
 
anglicky Předmět není vypsán
E161587 Fundamentals of Radiant Heating
 
anglicky Předmět není vypsán
E161560 Fundamentals of Sanitary Installations
 
anglicky Předmět není vypsán
E163078 Fundamentals of Simulation Methods
 
anglicky Předmět není vypsán
E161036 Fundamentals of Ventilation
 
anglicky Předmět není vypsán
E161564 Fundamentals of Ventilation
 
anglicky Předmět není vypsán
E162066 Heat Supply anglicky Předmět je vypsán
E161051 Heat and Moisture Transfer in Environmental Engineering anglicky Předmět je vypsán
E161085 Heating
 
anglicky Předmět není vypsán
E161566 Heating anglicky Předmět je vypsán
E163046 Heating Appliances
 
anglicky Předmět není vypsán
E162102 Heating Surfaces
 
anglicky Předmět není vypsán
W16A003 Hydraulika a řízení otopných soustav česky ZK 3P+3C ZK 3P+3C Předmět je vypsán
2166010 Hydraulika otopných soustav
 
česky Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
2163073 Hygiena a fyziologie práce
 
česky Předmět není vypsán
E163073 Hygiene and Physiology of Work
 
anglicky Předmět není vypsán
E163047 Industrial Ventilation anglicky Předmět je vypsán
E162024 Industrial Ventilation
 
anglicky Předmět není vypsán
E162005 Introduction to Building Performance Simulation anglicky Předmět je vypsán
2162017 Introduction to Building Performance Simulation
 
Předmět není vypsán
E162017 Introduction to Building Performance Simulation
 
anglicky Předmět není vypsán
2161079 Klimatizace česky Předmět není vypsán
2161110 Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika
 
česky Předmět není vypsán
W16O001 Klimatizační systémy česky ZK 3P+3C ZK 3P+3C Předmět je vypsán
E162106 Low-Energy Cooling of Buildings
 
anglicky Předmět není vypsán
E163048 Low-Energy Cooling of Buildings
 
anglicky Předmět není vypsán
E163998 Master Thesis
 
anglicky Předmět není vypsán
E161105 Noise and Vibration Control
 
anglicky Předmět není vypsán
E161039 Noise and Vibration Control
 
anglicky Předmět není vypsán
E162540 Noise and Vibration Control Fundamentals
 
anglicky Předmět není vypsán
2163048 Nízkoenergetické chlazení budov
 
česky Z 3 1P+1C Předmět není vypsán
2162106 Nízkoenergetické chlazení budov
 
Předmět není vypsán
2162991 Oborový projekt - ISP
 
česky Předmět není vypsán
2162091 Oborový projekt - Ústav techniky prostředí
 
česky Předmět není vypsán
2163120 Oborový projekt I k Oborovému předmětu I
 
česky Předmět není vypsán
2163121 Oborový projekt I.
 
česky Předmět není vypsán
2162121 Oborový projekt I. česky Předmět je vypsán
2162222 Oborový projekt II. česky Předmět je vypsán
2162122 Oborový projekt II.
 
česky Předmět není vypsán
2162993 Oborový projekt III.
 
česky Předmět není vypsán
2161112 Ochrana ovzduší česky Předmět je vypsán
2166012 Odběrná plynová zařízení
 
česky Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
W16O002 Odlučování a pneumatická doprava odprašků česky ZK 3P+3C ZK 3P+3C Předmět je vypsán
2162055 Odlučování tuhých emisí
 
česky Předmět není vypsán
2161005 Odlučování tuhých emisí a filtrace česky Předmět je vypsán
2163046 Otopné plochy
 
česky Z 3 1P+1C Předmět není vypsán
2162102 Otopné plochy
 
česky Předmět není vypsán
E162055 Particle Separation
 
anglicky Předmět není vypsán
E161005 Particle Separation and Filtration anglicky Předmět je vypsán
W16U001 Pedagogická praxe česky Z 0P+4C Z 0P+4C Předmět je vypsán
E163044 Pneumatic Transport
 
anglicky Předmět není vypsán
E162101 Pneumatic Transport
 
anglicky Předmět není vypsán
2163044 Pneumatická doprava
 
česky Z 3 1P+1C Předmět není vypsán
2162101 Pneumatická doprava
 
česky Předmět není vypsán
2166004 Použití výpočetní techniky v technice prostředí
 
česky Předmět není vypsán
2166003 Počítačové simulace v technice prostředí
 
česky Z 3 0P+3C Předmět není vypsán
2163091 Prezentace projektu
 
česky Předmět není vypsán
E163032 Project
 
anglicky Předmět není vypsán
E162991 Project
 
anglicky Předmět není vypsán
E162091 Project
 
anglicky Předmět není vypsán
E163014 Project I. anglicky Předmět je vypsán
E163011 Project I.
 
anglicky Předmět není vypsán
E163015 Project II.
 
anglicky Předmět není vypsán
E163012 Project II.
 
anglicky Předmět není vypsán
E163013 Project III. anglicky Předmět je vypsán
E163091 Project Presentation
 
anglicky Předmět není vypsán
2163032 Projekt
 
česky Předmět není vypsán
2163014 Projekt I. česky Předmět je vypsán
2163011 Projekt I.
 
česky Předmět není vypsán
2163033 Projekt IB I.
 
česky Předmět není vypsán
2163034 Projekt IB II. česky Předmět je vypsán
2163015 Projekt II.
 
česky Předmět není vypsán
2163012 Projekt II.
 
česky Předmět není vypsán
2163013 Projekt III. česky Předmět je vypsán
2163071 Projekt IV.
 
česky Předmět není vypsán
2163002 Projektování chladicích zařízení
 
česky Z 3 1P+1C+0L Předmět není vypsán
2163047 Průmyslová vzduchotechnika
 
česky Z 3 1P+1C Předmět není vypsán
2162024 Průmyslová vzduchotechnika
 
česky Předmět není vypsán
2162019 Průmyslová vzduchotechnika
 
česky Předmět není vypsán
W16P001 Publikace k tématu disertační práce
 
česky Z 0P+10C Z 0P+10C Předmět je vypsán
W16TZ001 PŘENOS TEPLA A HMOTY Předmět je vypsán
W16T001 Přenos tepla a hmoty česky ZK 5P+1C ZK 5P+1C Předmět je vypsán
2161051 Přenos tepla a vlhkosti v technice prostředí česky Předmět je vypsán
2161108 Přenosové jevy česky Předmět je vypsán
W16OZ002 REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ Předmět je vypsán
E161102 Radiant and Industrial Heating anglicky Předmět je vypsán
W16O003 Regulace v technice prostředí česky ZK 5P+1C ZK 5P+1C Předmět je vypsán
2161087 Regulace v technice prostředí
 
česky Předmět není vypsán
2161109 Regulace v technice prostředí staveb
 
česky Předmět není vypsán
W16R001 Rešerše stavu problematiky DP česky Z 0P+10C Z 0P+10C Předmět je vypsán
E162056 Sanitary Installations anglicky Předmět je vypsán
2162064 Snižování hluku a vibrací česky Předmět je vypsán
2161105 Snižování hluku a vibrací
 
česky Předmět není vypsán
2161039 Snižování hluku a vibrací
 
česky Předmět není vypsán
2162104 Solární tepelná technika
 
česky Předmět není vypsán
W16S001 Studie disertační práce a rozprava k ní česky Z 0P+10C Z 0P+10C Předmět je vypsán
2161102 Sálavé a průmyslové vytápění česky Předmět je vypsán
W16OZ003 TECHNIKA PROSTŘEDÍ Předmět je vypsán
W16OZ004 TEPELNÉ PROSTŘEDÍ A TEPELNÉ ZÁTĚŽE VE VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACI Předmět je vypsán
2161022 Technika prostředí česky Předmět je vypsán
2161004 Technika prostředí
 
česky Předmět není vypsán
W16A004 Technika prostředí česky ZK 4P+2C ZK 4P+2C Předmět je vypsán
W16O005 Tepelné prostředí a tepelné zátěže ve větrání a klimatizaci česky ZK 3P+3C ZK 3P+3C Předmět je vypsán
W16O006 Třídění práškových materiálů a metody stanovení zrnitosti česky ZK 3P+3C ZK 3P+3C Předmět je vypsán
W16OZ006 VYBRANÉ STATĚ Z VYTÁPĚNÍ Předmět je vypsán
W16OZ005 VYBRANÉ STATĚ Z VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE Předmět je vypsán
E161086 Ventilation
 
anglicky Předmět není vypsán
E161065 Ventilation anglicky Předmět je vypsán
2162103 Ventilátory
 
česky Předmět není vypsán
W16O008 Vybrané statě z modelování česky ZK 3P+3C ZK 3P+3C Předmět je vypsán
W16O009 Vybrané statě z vytápění česky ZK 3P+3C ZK 3P+3C Předmět je vypsán
2162113 Vytápění česky Předmět je vypsán
2161566 Vytápění česky Předmět je vypsán
2162114 Vytápění
 
česky Předmět není vypsán
2161085 Vytápění
 
česky Předmět není vypsán
W16O010 Vyšší teorie otopných ploch česky ZK 3P+3C ZK 3P+3C Předmět je vypsán
2162115 Vzduchotechnika
 
česky Předmět není vypsán
W16A005 Větrací systémy a zařízení česky ZK 3P+3C ZK 3P+3C Předmět je vypsán
2161065 Větrání česky Předmět je vypsán
2161086 Větrání
 
česky Předmět není vypsán
2161567 Větrání a klimatizace
 
česky Předmět není vypsán
2162056 Zdravotně technické instalace česky Předmět je vypsán
2163077 Základní experimentální metody
 
česky Předmět není vypsán
2162023 Základy alternativních zdrojů energií
 
česky Předmět není vypsán
2161038 Základy chlazení v technice prostředí
 
česky Předmět není vypsán
2162025 Základy klimatizace
 
česky Předmět není vypsán
2161571 Základy ochrany ovzduší
 
česky Předmět není vypsán
2163078 Základy simulačních metod
 
česky Předmět není vypsán
2162063 Základy sálavého vytápění
 
česky Předmět není vypsán
2161587 Základy sálavého vytápění
 
česky Předmět není vypsán
2162540 Základy technické akustiky
 
česky Předmět není vypsán
W16T002 Základy technické akustiky česky ZK 3P+3C ZK 3P+3C Předmět je vypsán
2161597 Základy vytápění
 
česky Předmět není vypsán
2161596 Základy vytápění
 
česky Předmět není vypsán
2161036 Základy větrání
 
česky Předmět není vypsán
2161564 Základy větrání
 
česky Předmět není vypsán
2161560 Základy zdravotně technických instalací
 
česky Předmět není vypsán
2161586 Základy zásobování teplem
 
česky Předmět není vypsán
W16O011 Zásobování teplem česky ZK 3P+3C ZK 3P+3C Předmět je vypsán
2162066 Zásobování teplem česky Předmět je vypsán
2162067 Zásobování teplem
 
česky Předmět není vypsán
2162069 Úvod do experimentálních metod
 
česky Předmět není vypsán
W16O007 Úvod do modelování a simulací v technice prostředí česky ZK 3P+3C ZK 3P+3C Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra12116.html