Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Zásobování teplem

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2162066 KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Tomáš Matuška
Přednášející:
Tomáš Matuška
Cvičící:
Tomáš Matuška
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Centralizované zásobování teplem se zdroji tepla ve výtopenském a teplárenském režimu. Zdroje tepla. Tepelné sítě. Obnovitelné zdroje energie v sítích CZT

Požadavky:

předměty Technika prostředí

Osnova přednášek:

1. Úvod do zásobování teplem, základní pojmy, centralizované zásobování teplem (CZT).

2. Výpočet výkonu pro vytápění, výpočet výkonu pro přípravu teplé vody.

3. Výpočet potřeby tepla pro vytápění, výpočet potřeby tepla pro přípravu teplé vody.

4. Paliva pro centrální zdroje, těžba, dovoz, zásoby. Černé uhlí, hnědé uhlí, ropa a topné oleje, zemní plyn, biomasa.

5. Hydraulické výpočty tepelných sítí. Volba teplonosné látky. Návrh světlosti potrubí. Výpočet tlakových ztrát. Tlakový diagram sítě.

6. Tepelné ztráty sítí. Materiály tepelných izolací a jejich vlastnosti. Výpočet tepelných ztrát různě uložených rozvodů.

7. Doba chladnutí rozvodu, průběh teplot po délce rozvodu.

8. Zdroje tepla pro CZT. Výtopny, elektrárny, teplárny. Teplárenské ukazatele.

9. Parní protitlakové turbíny. Parní odběrové turbíny. Plynové turbíny. Paroplynový cyklus.

10. Mikrokogenerace. Pístové spalovací motory. Plynové mikroturbíny. Organický Rankinův cyklus. Palivové články. Stirlingův motor.

11. Využití biomasy ve zdrojích pro CZT. Spalování biomasy. Bioplynové stanice.

12. Využití solárních soustav v CZT, využití tepelných čerpadel v CZT.

13. Hodnocení energetické náročnosti v souvislosti s KVET. Primární energie (neobnovitelná). Výpočet konverzních faktorů pro teplárnu.

Osnova cvičení:

Návrh výkonu pro vytápění a přípravu TV. Potřeba tepla. Hydraulické výpočty. Tepelné ztráty. Hospodárná tloušťka izolace. Tepelné oběhy. Výměníky tepla.

Cíle studia:

Studenti získají praktické zkušenosti s projektováním tepelných sítí a zdrojů pro soustavy centralizovaného zásobování teplem.

Studijní materiály:

http://users.fs.cvut.cz/tomas.matuska/?page_id=534

Poznámka:
Další informace:
http://users.fs.cvut.cz/tomas.matuska/?page_id=534
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5834806.html