Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Building and HVAC Systems Simulation

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E162045 KZ 3 1P+2C+0L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Vybrané statě z modelování a simulací pro techniku prostředí se zaměřením na proudění v budovách, solární techniku a regulaci systémů vytápění, větrání a klimatizace.

Tento předmět navazuje na E162009.

Požadavky:

Navazující předmět pro studenty, kteří absolvovali E162009 Introduction to Building Performance Simulation.

Osnova přednášek:

Uzlová metoda modelování proudění vzduchu, modelování solárních systémů, modelování klimatizačních zařízení a jejich regulace.

Osnova cvičení:

Simulace přirozeného vztlaku, proudění vzduchu v dvojité fasádě, větrání tunelu, solární soustava pro ohřev vody, solární soustava kombinovaná s tepelným čerpadlem, modelování regulačních obvodů, základní typy regulátorů, simulace klimatizačních systémů (plant simulation), propojení s modelem budovy a proudění vzduchu.

Cíle studia:

Teoretické poznatky a praktické dovednosti v oblasti simulací systémů vytápění, větrání a klimatizace.

Studijní materiály:

Hensen, J.L.M and Lamberts, R. (eds.) Building Performance Simulation for Design and Operation. London : Spon Press, 2011. 507 s. ISBN 978-0-415-47414-6.

Malkawi, A. Augenbroe, G. (eds.) Advanced Building Simulation. New York : Spon Press, 2003. 252 s. ISBN 0-415-32123-9.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7595906.html