Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané statě z vytápění

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
W16O009 ZK 3P+3C česky
Garant předmětu:
Jiří Bašta
Přednášející:
Jiří Bašta
Cvičící:
Jiří Bašta
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Garant: Prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.

Teoretické a praktické základy z vytápění světlými a tmavými zářiči. Poznatky o temperování prostor a zohlednění dynamických stavů otopných soustav.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Diferenciální rovnice pro 2- a 3-rozměrné nestacionární vedení tepla. Termokinetika polomasívu.. Termokinetika polomasívu s periodicky proměnnou teplotou na povrchové rovině. Grafické řešení nestacionárního teplotního pole při ohřevu nebo ochlazování těles v prostředí stálé teploty. Metoda elementární rovnováhy. Metoda regulárního režimu. Dynamické stavy otopných soustav a vytápěných prostorů při přerušovaném vytápění. Planckův a Stefan-Boltzmannův zákon. Vytápění tmavými a světlými zářiči.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Schramek, E.R., Recknagel, H., Sprenger, E.: Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik. Oldenbourg Industrieverlag München 2003. ISBN 3-486-265374-2.

Bašta, J.: Vykurovanie a vetranie nizkoenergetických budov. In: Sstavebnícka ročenka 2005. Vydavateĺstvo Jaga group, v.o.s., Bratislava 2004. s. 72 - 76. ISBN 80-8076-004-7.

Bašta, J., Drkal, F., Kotrbatý, M. :Vytápění - sálavé a teplovzdušné vytápění průmyslových a občanských staveb. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 1998. - 220 s. - ISBN 80-02-01240-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10879602.html