Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Regulace v technice prostředí staveb

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2161109 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Aplikace základních pojmů regulační techniky na zařízení techniky prostředí. Principy řízení vytápění a klimatizace. Obvody řízení klimatizace. Řízení zdrojů tepla.

Požadavky:

Znalost témat: Regulační armatury. Hydraulická zapojení a regulovatelnost otopných soustav. Principy řízení zdrojů tepla pro vytápění. Regulátory vytápěcích a klimatizačních zařízení. Principy řízení klimatizace. Statické přenosové a dynamické vlastnosti členů regulovaných soustav klimatizace. Obvody řízení klimatizace. Centrální řídicí technika a komunikační systémy.

Osnova přednášek:

Regulační armatury. Hydraulická zapojení a regulovatelnost otopných soustav. Principy řízení zdrojů tepla pro vytápění. Regulátory vytápěcích a klimatizačních zařízení. Principy řízení klimatizace. Statické přenosové a dynamické vlastnosti členů regulovaných soustav klimatizace. Obvody řízení klimatizace. Centrální řídicí technika a komunikační systémy.

Osnova cvičení:

Procvičení témat: Regulační armatury. Hydraulická zapojení a regulovatelnost otopných soustav. Principy řízení zdrojů tepla pro vytápění. Regulátory vytápěcích a klimatizačních zařízení. Principy řízení klimatizace. Statické přenosové a dynamické vlastnosti členů regulovaných soustav klimatizace. Obvody řízení klimatizace. Centrální řídicí technika a komunikační systémy.

Cíle studia:

Získání znalostí a dovedností v oblasti aplikace základních pojmů regulační techniky na zařízení techniky prostředí, principů řízení vytápění a klimatizace, obvodů řízení klimatizace a řízení zdrojů tepla.

Studijní materiály:

[1] Bašta, J.: Hydraulika a řízení otopných soustav. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2003. - 252 s., 209 obr., ISBN 80-01-02808-9.

[2] Bašta, J.: Regulace vytápění. Vydavatelství ČVUT. Praha 2002. s. 99, ISBN 80-01-02582-9.

[3] Hemzal, K. - Laboutka, K.: Regulace klimatizačních a vytápěcích zařízení. Ediční středisko ČVUT. Praha 1989.

[4] Hemzal, K.: Regulace klimatizačních zařízení. Vydavatelství ČVUT. Praha 2006.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1105106.html