Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané statě z modelování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
W16O008 ZK 3P+3C česky
Garant předmětu:
Joannes Hensen
Přednášející:
Joannes Hensen
Cvičící:
Joannes Hensen
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Garant: Prof. Dr. Ir. Jan Hensen

Kontaktní osoba: Ing. Martin Barták, Ph.D.

Absolvováním předmětu si studenti uvědomí problém (vzrůstající) složitosti systémů techniky prostředí v budovách, porozumí významu simulací pro predikci chování budov, osvojí si teoretické principy a zásady používání pokročilých softwarových nástrojů pro simulace budov a techniky prostředí a zároveň získají praktické dovednosti v používání simulačních metod při projektování s podporou počítače.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Modelování energetických toků v různých simulačních prostředích zaměřených na budovy. Přenos tepla a hmoty vedením, konvekcí, přenos tepla a šíření světla zářením, přenos elektrické energie. Konstrukce budovy, technická zařízení, regulační systémy - způsoby modelování, stupeň abstrakce, vhodnost použití. Osoby v budovách a kvalita vnitřního prostředí. Tepelná pohoda a modely termoregulace lidského těla, kvalita vnitřního ovzduší, kvalita osvětlení. Venkovní prostředí, klimatická data, referenční klimatické roky. Integrované energetické chování budovy a jejího zařízení, stupně abstrakce. Posuzování kvality modelu, ověřování správnosti a platnosti výsledků simulace. Využití modelování a simulací při projektování a vyhodnocení energetické spotřeby. Vzorové studie, inženýrské aplikace. Výuka probíhá v anglickém jazyce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

http://www.bwk.tue.nl/bps/hensen/courseware/CVUT-capita/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10879502.html