Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Subjects in english

~Studenti programu Otevřená informatika musí v bakalářském studiu projít alespoň jedním anglicky přednášeným povinným předmětem programu či oboru. Bližší podmínky jsou uvedeny na stránce https://oi.fel.cvut.cz/cs/bakalarsky-program (sekce Jazyková příprava). Níže je uveden seznam doporučených předmětů, kterými můžete tuto povinnost splnit. Pokud je česká varianta součástí vašeho povinného studijního plánu, pochopitelně vam anglická varianta nahradí tuto českou. Kromě uvedeného seznamu lze povinnost splnit zápisem anglicky přednášeného předmětu na zahraniční stáži (Erasmus, apod.). V obou výše uvedených případech bude povinnost v KOSu splněna automaticky. Poslední možností je splnit tuto povinnost na žádost jinak (předmět mimo seznam, bakalářská práce vedená zahraničním vedoucím, apod.).\\

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
BE5B35APO Computer Architectures English Z,ZK 6 2P+2L The course is on the list
BE4B38PSIA Computer Networks English Z,ZK 5 2P+2L The course is on the list
BE5B32PKS Computer and Communication Networks English Z,ZK 6 2P + 2C The course is on the list
BE4B39VGO Creating graphic content English Z,ZK 6 2P+2C+8D The course is on the list
BE4B36FUP Functional Programming English Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
BE4B36ZUI Introduction to Artificial Intelligence English Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
BE5B35LSP Logic Systems and Processors English Z,ZK 6 3P+2L The course is on the list
BE5B33RPZ Pattern Recognition and Machine Learning English Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
BE4B33SEA Subject in english - abroad
 
Z,ZK 0 Z,ZK 0 The course is not on the list
Data valid to 2024-07-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30018707-2018_BOIAPP.html