Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

BSJIC - povinné předměty 1. ročník

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
17EZE Basics of Power Engineering and Energy Sources
 
Czech Z,ZK 3 2+0 The course is not on the list
18ZPRO Basics of Programming Czech Z 4 4C The course is on the list
02ELMA Electricity and Magnetism Czech Z,ZK 6 4+2 The course is on the list
02PRAK Experimental Laboratory Czech KZ 4 0+4 The course is on the list
02EXF1 Experimental Physics 1
 
Czech Z 2 2+0 The course is not on the list
15CH1 General Chemistry 1 Z 3 2+1 The course is on the list
15CH2 General Chemistry 2 Z,ZK 3 2+1 The course is on the list
17UINZ Introduction to Engineering
 
Z,ZK 3 2+1 The course is not on the list
02ZAJF Introductory Atomic and Nuclear Physics
 
Czech Z,ZK 4 2+2 The course is not on the list
01MAT1 Mathematics 1 Czech Z 4 3P+3C The course is on the list
01MAT2 Mathematics 2 Czech Z 4 3P+3C The course is on the list
01MATZ1 Mathematics, Examination 1 ZK 2 - The course is on the list
01MATZ2 Mathematics, Examination 2 ZK 2 - The course is on the list
02MECH Mechanics Czech Z 4 4+2 The course is on the list
02MECHZ Mechanics - Examination Czech ZK 2 - The course is on the list
00PT Preparatory Week Z 2 týden The course is on the list
Data valid to 2024-06-19
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30015471-BSJICPP1.html