Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Information Systems and Design

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
U63C3401 ZK 3 1P+1C Czech
Vztahy:
It is not possible to register for the course U63C3401 if the student is concurrently registered for or has previously completed the course 32BC-P-ISPR-01 (mutually exclusive courses).
The requirement for course U63C3401 can be fulfilled by substitution with the course 32BC-P-ISPR-01.
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Institute of Economic Studies
Synopsis:

Fundamental terms, information systems architecture, basic types of software applications for information system of enterprise, information system lifecycle, approaches to information system development, business process modeling using BPMN, UML and others, information system modeling - UML and data modeling.

Requirements:

written exam

Syllabus of lectures:

1. Explanation of keywords

2-3. Modeling procesess using Business Process Model and Notation (BPMN)

4. Modeling requirements on information system using Unified Modeling Lanuguage (UML)

5. Data modeling using ER diagram

6. Information systems architecture, basic types of information systems

7. Information systems lifecycle, approaches to information system development

Syllabus of tutorials:

Analysis of business processes and information systems requirements specification.

Study Objective:

Goal of the subject is to gain basic knowledge in branch of information systems and ability to create process models using BPMN, specify ruquirements on information system using UML and understand data structure of enterprise database. Course also gives basic overview of principles of development of information systems and orientation in types of information systems.

Study materials:

MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.

TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8.

KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.

ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.

Specifikace notace BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/

Note:
Further information:
http://moodle-vyuka.cvut.cz/
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-20
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5367406.html