Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Information Systems and Design

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
32BC-P-ISPR-01 ZK 3 1P+1C Czech
Garant předmětu:
Jiří Kaiser
Lecturer:
Jiří Kaiser
Tutor:
Jiří Kaiser
Supervisor:
Institute of Economic Studies
Synopsis:

Fundamental terms, information systems architecture, basic types of software applications for information system of enterprise, information system lifecycle, approaches to information system development, business process modeling using BPMN, UML and others, information system modeling - UML and data modeling.

Requirements:

written exam

Syllabus of lectures:

1. Explanation of keywords

2-3. Modeling procesess using Business Process Model and Notation (BPMN)

4. Modeling requirements on information system using Unified Modeling Lanuguage (UML)

5. Data modeling using ER diagram

6. Information systems architecture, basic types of information systems

7. Information systems lifecycle, approaches to information system development

Syllabus of tutorials:

Analysis of business processes and information systems requirements specification.

Study Objective:

Goal of the subject is to gain basic knowledge in branch of information systems and ability to create process models using BPMN, specify ruquirements on information system using UML and understand data structure of enterprise database. Course also gives basic overview of principles of development of information systems and orientation in types of information systems.

Study materials:

MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.

TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8.

KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.

ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.

Specifikace notace BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/

Note:
Further information:
http://moodle-vyuka.cvut.cz/
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
roomDEJ:103

14:15–15:45
ODD WEEK

(lecture parallel1)
Dejvice
103
roomDEJ:423

16:00–17:30
ODD WEEK

(parallel nr.102)
Dejvice
PC Lab
roomDEJ:423

17:45–19:15
ODD WEEK

(parallel nr.104)
Dejvice
PC Lab
roomDEJ:423

14:15–15:45
EVEN WEEK

(parallel nr.101)
Dejvice
PC Lab
roomDEJ:424

16:00–17:30
ODD WEEK

(parallel nr.102)
Dejvice
PC Lab
roomDEJ:424

17:45–19:15
ODD WEEK

(parallel nr.104)
Dejvice
PC Lab
roomDEJ:424

14:15–15:45
EVEN WEEK

(parallel nr.101)
Dejvice
PC Lab
roomDEJ:423

16:00–17:30
EVEN WEEK

(parallel nr.103)
Dejvice
PC Lab
roomDEJ:423

17:45–19:15
EVEN WEEK

(parallel nr.105)
Dejvice
PC Lab
roomDEJ:424

16:00–17:30
EVEN WEEK

(parallel nr.103)
Dejvice
PC Lab
roomDEJ:424

17:45–19:15
EVEN WEEK

(parallel nr.105)
Dejvice
PC Lab
Wed
Thu
Fri
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2023-11-30
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1246743917205.html