Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

NMS P_JCHN povinně volitelné předměty 1. ročník

Student získá během studia aspoň 2 kredity z této skupiny předmětů.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
15NUK2 Aplikace radionuklidů 2 ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
15CHJE Chemie provozu JE ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
16RBIO Radiobiologie ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15RFM2 Radiofarmaka 2
Ján Kozempel, Marek Moša, Martin Vlk 
ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15SMJ2 Separační metody v jaderné chemii 2 ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15TRF Technologie radiofarmak ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15UFCB Úvod do fotochemie a fotobiologie ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023596-NMSPJCHPV1.html