Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

NMS P_AIPVN 1. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
18AS Aplikace statistiky a zpracování dat česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
18AEK Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
18DDS Dekompozice databázových systémů česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
18IMI Inženýrské metody v informatice česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
18OOP Objektově orientované programování česky Z 2 2C Předmět je vypsán
12PF1 Počítačová fyzika 1 ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12PF2 Počítačová fyzika 2 Z,ZK 2 1+1 Předmět je vypsán
12POEX Počítačové řízení experimentů česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
18SC Softcomputing česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
01TG Teorie grafů česky Předmět je vypsán
18VUSE1 Výzkumný úkol 1 česky Z 6 0+6 Předmět je vypsán
18VUSE2 Výzkumný úkol 2 česky KZ 8 0+8 Předmět je vypsán
01UMF Úvod do mainframe česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023590-NMSPAIPV1.html