Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Purely Elective Master Courses, Version 2021

In addition to courses from this group, students can enroll in courses from the group „Elective vocational courses for this specialization“. Courses of this group that a student has completed in the bachelor study at CTU cannot be re-completed.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
NIE-BLO Blockchain anglicky Z,ZK 5 1P+2C Předmět je vypsán
BIE-CCN Compiler Construction anglicky Z,ZK 5 3P Předmět je vypsán
NIE-CPX Complexity Theory
 
anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
NIE-VYC Computability anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
NIE-MVI Computational Intelligence Methods anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-SCE1 Computer Engineering Seminar Master I anglicky Z 4 2C Předmět není vypsán
NIE-SCE2 Computer Engineering Seminar Master II anglicky Z 4 2C Předmět není vypsán
NIE-ARI Computer arithmetic anglicky Z,ZK 4 2P+1C Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-KOD Data Compression anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NI-DSW Design Sprint anglicky Z 2 30B Předmět je vypsán
NI-DID Digital drawing česky Z 2 4C Z 2 4C Předmět je vypsán
NIE-EVY Efficient Text Pattern Matching anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NI-GLR Games and reinforcement learning
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
NI-GRI Grid Computing anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-HMI History of Mathematics and Informatics anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-DVG Introduction to Discrete and Computational Geometry anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MIE-MZI Mathematics for data science
 
anglicky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-AM2 Middleware Architectures 2 anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-PAM Parameterized Algorithms
 
anglicky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-SYP Parsing and Compilers anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-ROZ Pattern Recognition
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-PML Personalized Machine Learning anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NI-AML Pokročilé techniky strojového učení anglicky Z,ZK 5 2P + 1C Předmět je vypsán
NIE-PDL Practical Deep Learning anglicky KZ 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-VPR Research Project anglicky Z 5 Z 5 Předmět je vypsán
NIE-SWE Semantic Web and Knowledge Graphs anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MI-SCE1 Seminář počítačového inženýrství I
 
Z 4 2C Z 4 2C Předmět není vypsán
NIE-HSC Side-Channel Analysis in Hardware anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
NIE-DDW Web Data Mining anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-BPS Wireless Computer Networks anglicky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
MIE-SEP World Economy and Business anglicky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021548-NIE-V.21.html