Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

UPV - PVP povinně volitelné předměty 6. semestr od 18/19

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
U04L0101 Anglický jazyk pro technickou a hospodářskou praxi
 
česky Z 3 8B Předmět není vypsán
U51C0104 Evaluace a autoevaluace ve škole
 
česky Z 3 8B Předmět není vypsán
U51C0308 Interkulturní psychologie
 
česky Z 3 8B Předmět není vypsán
U51C0106 M-learning
 
česky Z 3 8B Z 3 8B Předmět není vypsán
U66C0202 Odraz řemesel v umění
 
česky Z 3 8B Předmět není vypsán
U51E0301 Psychology of Negotiation
 
anglicky Předmět není vypsán
U51C0307 Self management učitele
 
česky Z 3 8B Předmět není vypsán
U51C0103 Specifické poruchy učení a chování
 
česky Z 3 8B Předmět není vypsán
U66C0104 Vývoj techniky
 
česky Z 3 8B Předmět není vypsán
U51C4501 Člověk a zdraví
 
česky Z 3 8B Předmět není vypsán
Platnost dat k 25. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015525-UPV-PVP6.S.OD18_19.html