Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán B-UPV.komb.forma od 16/17

Studijní program: Specializace v pedagogice Typ studia: Bakalářské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
4.S.UPV-P OD 17/18 UPV 4. semestr od 17/18 povinné předměty kombinovaná forma V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
30
1.S.BUPV-K OD 16/17 1.s.BUPV od 16/17 kombinovaná forma V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
30
2.S. UPV OD 16/17 2. semestr UPV od 16/17 kombinovaná forma 1. ročník V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
30
3.S.B-UPV-K OD17/18 3.s.BUPV-K od 17/18 kombinovaná forma V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
30
5.S.UPV OD 18/19 5.s.UPV od 18/19 povinné předměty kombinovaná forma V této skupině musíte získat 27 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
27
6.S.UPV OD 18/19 6. semestr UPV povinné předměty od 18/19 kombinovaná forma V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
21
Minimální počet kreditů 168
Povinně volitelné předměty
UPV-PVP 5.S.OD18/19 5.s. UPV povinně volitelné předměty od 18/19 V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
UPV-PVP6.S.OD18/19 UPV - PVP povinně volitelné předměty 6. semestr od 18/19 V této skupině musíte získat 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
9
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015525.html