Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

BSJIC - povinné předměty 2. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17AEZ Alternativní energetické zdroje
 
Z 3 1t Předmět není vypsán
17ALE Atomová legislativa
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
17EXK Exkurze Z 1 1t Předmět je vypsán
17JARE Jaderné reaktory ZK 2 2 Předmět je vypsán
01MAT3 Matematika 3 česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
01MAT4 Matematika 4 česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
14NMA Nauka o materiálu Předmět není vypsán
12NME1 Numerické metody česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17NRE Návrh a řízení experimentu česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
17PSJR Provozní stavy jaderných reaktorů
 
česky KZ 4 2+1 Předmět není vypsán
17RAO Radioaktivní odpady
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
17TCJ1 Technologické celky jaderných elektráren 1
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
17THNJ1 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 1 česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
17THNJ2 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 2 česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
17ZAF1 Základy fyziky jaderných reaktorů 1
 
česky KZ 4 3+1 Předmět není vypsán
17UPC Úvod do palivového cyklu
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17PROJ Úvod do projektování jaderných zařízení
 
česky Z 3 2+1 Předmět není vypsán
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015471-BSJICPP2.html