Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

00 2012 D kmenové 6. semestr STR kombinované

12B**6P-KMEN #

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
2371047 Automatické řízení česky Předmět je vypsán
2141505 Elektrické stroje a pohony česky Předmět je vypsán
2133025 Konstrukční cvičení česky Předmět je vypsán
2381054 Management a ekonomika podniku česky Předmět je vypsán
2181026 Přenos hybnosti, tepla a hmoty Předmět je vypsán
2131026 Části a mechanismy strojů II. česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30011653-12DSK6P-KMEN.html