Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Elektrické stroje a pohony

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2141505 Z,ZK 4 2P+2L česky
Přednášející:
Jaroslav Novák (gar.), Jan Chyský (gar.), Lubomír Musálek, Michael Valášek
Cvičící:
Jaroslav Novák (gar.), Jan Chyský (gar.), Miroslav Cerman, Lubomír Musálek, Lukáš Novák, Zdeněk Novák, Zuzana Sedlecká, Oleg Sivkov, Libor Straka, Jiří Šťastný, Michael Valášek, Josef Vlček
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Elektrické obvody napájené zdroji střídavého napětí a proudu. Elektrický výkon a energie. Výpočet, měření, účiník. Magnetický obvod, magnetické materiály, hysterezní. smyčka. Elektromagnet. Transformátor, princip, konstrukce, 3f. transformátor, provozní stavy transformátoru, štítkové údaje. Indukční stroj, princip, konstrukce, provozní stavy. Rozběh, regulace otáček, momentová charakteristika. Synchronní stroje. Stejnosměrné stroje, princip, parametry, konstrukce, provozní stavy, rozběh, regulace otáček, momentová charakteristika.

Výkonová elektronika, základní prvky a schemata měničů.

Přístroje nízkého napětí. Rozvodný systém nízkého napětí

Požadavky:

Vyvěšené požadavky ke zkoušce na moodle.cvut.cz

Osnova přednášek:

1. SKM. Třífázové obvody, el. síť. Elektrické výkony P,Q,S, cos a kompenzace

2. Magnetické obvody a feromagnetické materiály, silová charakt. DC a AC elektromagnetů

3. Transformátor, princip, teorie, náhradní schéma, fázorový digram, Chod naprázdno a nakrátko, zatížený transformátor. Návrh přístrojového transformátoru..Třífázový transformátor, hodinový úhel. Měřící a speciální transformátory

4. Princip asynchronního motoru, provedení, parametry. Teorie asynchronního motoru, náhradní schéma, rozdělení ztrát. Momentová charakteristika asynchronního motoru. Asynchronní generátor a brzda. Rozběh a řízení rychlosti asynchronních motorů. Jednofázové asynchronní motory.

5. Stejnosměrný stroj, princip, zákl. rovnice, náhradní schéma, rekce kotvy.DC motor cize buzený, paralelní a seriový, momentové charakteristiky. Rozběh. Jednofázový komutátorový motor. Řízení DC motorů z polovodičových měničů, Ward-Leonardova skupina a trakční pohony.

6. Synchronní stroj, charakteristiky a parametry. Reluktanční a krokové motory.

7. Základy elektroenergetiky, záložní zdroje. Rozvodné el. sítě a přístroje v nich

Osnova cvičení:

1) Opakování bezpečnosti práce.Měření ve střídavých obvodech (SKM, Měření L 3 voltm.)

2+3) Měření LC a měření a výpočet fázorů v el. obvodě

/Měření 1 fázového výkonu, vč. neharmonických průběhů

4+5) Měření 3 fázového výkonu

/Magnetické obvody, charakteristika elmagnetu

6+7) Měření 1f. transformátoru, naprázdno, nakrátko, zatěžovací char.

/Asynch. motor, svorkovnice, statorový odpor. Měř.naprázdno a nakrátko.

8+9) Měření momentových char. asynchronního motoru.

/Měření frekvenčně řízeného as. motoru. 1f. motor as. a komutátorový

10+11) Napěťové řízení as. motoru. Soft starter. Stykač. automatika a progr. relé.

/Zatěžování DC. strojů - mech. char. cize buzeného a sériového motoru.

12+13) Regulační charakt. cize buz. DC motoru napájeného z pulzního měniče

/Měření na synchronním stroji. Naprázdno, nakrátko, fázování, zatěžování.

Cíle studia:

Získáni pro strojaře nezbytných vědomostí o elektrických strojích a pohonech.

Studijní materiály:

Literatura: Uhlíř I. a kol.: Elektrické obvody a elektronika, skripta, Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2006, ISBN 80-01-02466-0, 142s.

Poznámka:
Další informace:
http://elektro.fs.cvut.cz
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:F3-107
Vlček J.
09:00–10:30
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-107
Vlček J.
10:45–12:15
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-107
Vlček J.
12:30–14:00
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-107
Sivkov O.
14:15–15:45
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-107
Sivkov O.
16:00–17:30
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-107
Sivkov O.
17:45–19:15
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Straka L.
09:00–10:30
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Straka L.
10:45–12:15
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Straka L.
12:30–14:00
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Novák Z.
14:15–15:45
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Novák Z.
16:00–17:30
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
Út
místnost T4:D2-256
Novák J.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 256
St
místnost T4:F3-107
Sivkov O.
12:30–14:00
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-107
Sivkov O.
14:15–15:45
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Vlček J.
12:30–14:00
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Vlček J.
14:15–15:45
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
Čt
místnost T4:F3-107
Novák Z.
09:00–10:30
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-107
Novák Z.
10:45–12:15
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-107
Vlček J.
12:30–14:00
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-107
Vlček J.
14:15–15:45
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Straka L.
09:00–10:30
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Straka L.
10:45–12:15
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Straka L.
14:15–15:45
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.

místnost T4:F3-107
Sivkov O.
09:00–10:30
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-107
Sivkov O.
10:45–12:15
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-107
Sivkov O.
12:30–14:00
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Novák Z.
09:00–10:30
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Novák Z.
10:45–12:15
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Novák Z.
12:30–14:00
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1777706.html