Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektrické stroje a pohony

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2141505 Z,ZK 4 2P+0.6C+1.4L česky
Garant předmětu:
Jaroslav Novák
Přednášející:
Jan Chyský, Lubomír Musálek, Jaroslav Novák, Michael Valášek
Cvičící:
Miroslav Cerman, Jan Chyský, Lubomír Musálek, Jaroslav Novák, Lukáš Novák, Zdeněk Novák, Zuzana Sedlecká, Oleg Sivkov, Michael Valášek, Josef Vlček
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními typy elektrických strojů, jejich principy, konstrukcí, vlastnostmi, řízením a aplikacemi v elektromechanických systémech. V úvodní části předmětu je prostor věnován tématům teoretického úvodu do problematiky – řešení třífázových obvodů a část o magnetických vlastnostech feromagnetických materiálů. V hlavní části předmětu jsou probírány transformátory, asynchronní stroje, stejnosměrné stroje, synchronní stroje a v menší míře speciální točivé stroje – reluktanční a krokové. Společně s tématikou nejpoužívanějších strojů (asynchronní a synchronní) jsou studenti seznámeni s principy jejich řízení, především frekvenčního. V závěru předmětu je zařazena stručná část pojednávající o energetických systémech. Cvičení jsou v tomto předmětu převážně laboratorní a jejich náplň má úzkou vazbu na přednášenou látku.

Požadavky:

Vyvěšené požadavky ke zkoušce na moodle.cvut.cz

Osnova přednášek:

• Třífázové střídavé obvody a jejich řešení symbolicko komplexní metodou

• Elektrické výkony v třífázových obvodech a jejich měření, kompenzace jalového výkonu

• Magnetické materiály a magnetické obvody

• Princip a konstrukce transformátoru, náhradní schéma

• Provozní stavy transformátorů, speciální konstrukce transformátorů

• Princip funkce a konstrukce asynchronních strojů

• Náhradní schéma a mechanická charakteristika asynchronního motoru

• Provozní stavy, rozběh a řízení asynchronních motorů, jednofázový asynchronní motor

• Princip funkce a konstrukce stejnosměrných strojů

• Vlastnosti a řízení stejnosměrných cize buzených strojů, pohony se sériovými komutátorovými motory

• Princip funkce, užití, konstrukce a vlastnosti synchronních strojů, specifika jejich využití v energetických a pohonných aplikacích

• Kontaktní řízení elektrických pohonů, pohony s reluktančními a krokovými motory

• Úvod do problematiky výroby a rozvodu elektrické energie

Osnova cvičení:

1) Opakování bezpečnosti práce.Měření ve střídavých obvodech (SKM, Měření L 3 voltm.)

2+3) Měření LC a měření a výpočet fázorů v el. obvodě

/Měření 1 fázového výkonu, vč. neharmonických průběhů

4+5) Měření 3 fázového výkonu

/Magnetické obvody, charakteristika elmagnetu

6+7) Měření 1f. transformátoru, naprázdno, nakrátko, zatěžovací char.

/Asynch. motor, svorkovnice, statorový odpor. Měř.naprázdno a nakrátko.

8+9) Měření momentových char. asynchronního motoru.

/Měření frekvenčně řízeného as. motoru. 1f. motor as. a komutátorový

10+11) Napěťové řízení as. motoru. Soft starter. Stykač. automatika a progr. relé.

/Zatěžování DC. strojů - mech. char. cize buzeného a sériového motoru.

12+13) Regulační charakt. cize buz. DC motoru napájeného z pulzního měniče

/Měření na synchronním stroji. Naprázdno, nakrátko, fázování, zatěžování.

Cíle studia:

Získáni pro strojaře nezbytných vědomostí o elektrických strojích a pohonech.

Studijní materiály:

Literatura: Uhlíř I. a kol.: Elektrické obvody a elektronika, skripta, Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2006, ISBN 80-01-02466-0, 142s.

Poznámka:
Další informace:
http://elektro.fs.cvut.cz
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:F3-107
Vlček J.
10:45–12:15
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-107
Vlček J.
12:30–14:00
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-107
Chyský J.
16:45–18:30
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Musálek L.
10:45–12:15
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Sivkov O.
12:30–14:00
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Sivkov O.
16:45–18:30
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
Út
místnost T4:D1-266
Novák J.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 266
místnost T4:F3-107
Vlček J.
12:30–14:00
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-107
Vlček J.
17:45–19:15
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:A1-507b
Musálek L.
10:45–12:15
(přednášková par. 2)
Dejvice
Učebna 507
místnost T4:F3-108
Sivkov O.
12:30–14:00
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Sivkov O.
17:45–19:15
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-107
Vlček J.
14:15–15:45
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
St
místnost T4:F3-107
Cerman M.
09:00–10:30
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-107
Cerman M.
10:45–12:15
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-107
Cerman M.
12:30–14:00
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Novák Z.
14:15–15:45
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-107
Vlček J.
16:00–17:30
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Novák Z.
17:45–19:15
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Sivkov O.
09:00–10:30
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Sivkov O.
10:45–12:15
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Sivkov O.
12:30–14:00
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Novák Z.
16:00–17:30
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
Čt
místnost T4:F3-107
Vlček J.
09:00–10:30
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-107
Vlček J.
10:45–12:15
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-107
Cerman M.
12:30–14:00
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-107
Cerman M.
14:15–15:45
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-107
Cerman M.
16:00–17:30
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Sivkov O.
14:15–15:45
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Sivkov O.
16:00–17:30
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1777706.html