Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

2012 NSTI 2.sem povinné MMT

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
2013030 Numerické řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic
 
česky Předmět není vypsán
2011088 Parciální diferenciální rovnice I.
 
česky Předmět není vypsán
2012030 Pravděpodobnost a statistika
 
česky Předmět není vypsán
2013112 Projekt II.
 
česky Předmět není vypsán
2123018 Přenos tepla a hmoty
 
česky Předmět není vypsán
2311076 Simulace mechatronických systémů
 
česky Předmět není vypsán
2111049 Teorie pružnosti
 
česky Předmět není vypsán
2121055 Termodynamika
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 30. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30006387-12NS_2P-MMT.html