Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Termodynamika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2121055 ZK 4 3P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Předmět rozšiřuje poznatky získané v předmětu Termomechanika Alfa v oblastech termodynamiky reálných plynů, termodynamiky nevratných dějů, vlastností vícefázových a vícesložkových systémů a také termodynamických oběhů reálných tepelných motorů a strojů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Základní pojmy termodynamiky, termodynamické zákony, vratné a nevratné děje.

• Základy molekulární teorie plynů, souvislost s pojmy fenomenologické termodynamiky.

• Tlak, teplota, vazkost, tepelná vodivost plynů.

• Modely chování plynů. Plyn ideální, polodokonalý, Van der Waalsův. Teorém korespondujících stavů.

• Vlastnosti reálných plynů. Stavové rovnice. Jouleův pokus. Adiabatické škrcení reálného plynu.

• Vztahy pro výpočet sděleného tepla, změny vnitřní energie a entalpie reálného plynu.

• Matematické základy termodynamiky reálných plynů.

• Stavové změny reálných plynů a jejich řešení.

• Nevratné děje.

• Oběhy tepelných motorů a strojů. Plynová a spalovací turbína. Vícestupňová expanze a komprese.

• Oběh s přihříváním a regenerací. Kombinované tepelné oběhy. Oběhy chladicích strojů.

• Vícesložkové systémy. Vlastnosti reálných směsí. Objemové a tepelné efekty.

• Fázové změny vícesložkových systémů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• Nožička J.: Matematické základy fenomenologické termodynamiky. Vydavatelství ČVUT, Praha 2002

• Moran M. J., Shapiro H. N., Fundamentals of engineering thermodynamics, Hoboken: Wiley

• Kondepudi D., Prigogine I., Modern thermodynamics: from heat engines to dissipative structures, Wiley, 2015

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1896106.html