Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

1.s.BEK-od 10/11 prezenční forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
04BJA1 Anglický jazyk 1
 
Předmět není vypsán
51ITP Informační technologie a počítačová gramotnost
 
česky Z,ZK 4 0P+3C Předmět není vypsán
51M Matematika
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
51OP Obecná psychologie a psychologie osobnosti
 
česky Z,ZK 6 3P+1C Předmět není vypsán
TV1 Tělesná výchova
 
Z 0 0+2 Předmět je vypsán
51TV1 Tělesná výchova 1
 
Předmět není vypsán
51UE Úvod do ekonomie
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
51UV Úvod do vysokoškolského studia
 
česky Z 4 2P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30000645-1.S.BEK-P_OD_10_11.html