Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán B-EK-prez.forma od 10/11

Studijní program: Ekonomika a management Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BEK-P OD 10/11 1.s.BEK-od 10/11 prezenční forma V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
30
2.S.BEK-P OD 10/11 2.s.BEK-od 10/11 prezenční forma V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
26
3.S.BEK-P OD 11/12 3.s.BEK-od 11/12 prezenční forma V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
30
4.S.BEK-P OD 11/12 4.s.BEK-od 11/12 prezenční forma V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
26
5.S.BEK-P OD 12/13 5.s.BEK-od 12/13 prezenční forma V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
30
6.S.BEK-P OD 12/13 6.s.BEK-od 12/13-prezenční forma V této skupině musíte získat 14 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
14
Minimální počet kreditů 156
Povinně volitelné předměty
PVP-B-EK OD 12/13 PVP-B-EK prezenční forma od 12/13 V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
24
Minimální počet kreditů 24
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30000645.html