Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Softwarové technologie - nástup ke studiu 18/19, 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24

Studijní plán: Navazující magisterská studijní specializace Softwarové technologie

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu specializace.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMIAS1 Analýza signálu I. Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7PMIBLGC-S Biologie člověka ZK 2 2P Z povinný předmět
F7PMIBST Biostatistika Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7PMILEG Legislativa a bezpečnost biomedicínského software a dat ZK 2 2P Z povinný předmět
F7PMIOOP Objektově orientované programování Z,ZK 3 1P+2C Z povinný předmět
F7PMIPAZ Pokročilá algoritmizace Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
F7PMIRPJ1 Ročníkový projekt I. KZ 8 2S Z povinný předmět
F7PMISKJ Skriptovací jazyky KZ 2 2C Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMIARVD Analýza a rozpoznávání vícerozměrných dat
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7PMIAS2 Analýza signálu II.
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7PMIBSB Biologické signály a biometrie
 
Z,ZK 2 1P+1C L povinný předmět
F7PMIDWT Databáze a webové technologie
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7PMIELD-S Elektronický zdravotní záznam a lékařská dokumentace
 
Z,ZK 2 1P+1C L povinný předmět
F7PMIRPJ2 Ročníkový projekt II.
 
KZ 8 2S L povinný předmět
F7PMITBA-S Tvorba biomedicínských aplikací
 
Z,ZK 6 1P+3C L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMIBD Big data Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7PMIDP1 Diplomová práce I. KZ 8 2S Z povinný předmět
F7PMIIMA-S Image Analysis Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět
F7PMINUR Návrh uživatelských rozhraní Z,ZK 2 1P+1C Z povinný předmět
F7PMISWI-S Softwarové inženýrství Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět
F7PMIUMIT Umělá inteligence Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMIBMD-S Bezpečnost při práci s biomedicínskými daty
 
KZ 5 1P+2C L povinný předmět
F7PMIDP2 Diplomová práce II.
 
Z 14 2S L povinný předmět
F7PMIPSMB-S Počítačové simulace, modelování a chemo/bioinformatika
 
Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět
F7PMIRAST Robotika a asistivní technologie
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
Platnost dat k 29. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod959934152005.html