Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Elektronický zdravotní záznam a lékařská dokumentace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMIELD-S Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Lenka Lhotská
Přednášející:
Michal Huptych, Lenka Lhotská
Cvičící:
Michal Huptych, Martin Staněk
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Datová analýza, datový model. Standardy (HL7, OpenEHR, DaSta, apod.). Klasifikační systémy, číselníky. Struktura zdravotnického záznamu, komponenty generického modelu. CDA, RIM. Syntaktická a sémantická interoperabilita. Ontologie.

Požadavky:

FPožadavky na zápočet:

V rámci cvičení je zpracovávána úlohu na téma elektronického zdravotního záznamu. Za úlohu lze získat maximálně 50 bodů. Úloha je rozdělena o tří samostatně hodnocených částí, které jsou hodnoceny maximálně 18, 16 a 16 body. Pro získání zápočtu musíte získat minimálně 50 % bodů z každé části - tj. minimálně 9, 8 a 8 bodů.

Povinná účast na všech cvičeních.

Průběh (forma) zkoušky:

Pro možnost jít na zkoušku je nutné získat nejprve zápočet. Zkouška má dvě části – písemnou a ústní. Písemná část má podobu testu, který je hodnocen maximálně 50 body s možností ústního dozkoušení. Pro úspěšné složení zkoušky musíte získat 25 bodů. Body ze zkouškového testu a body ze semestru se sčítají a tvoří základ pro klasifikaci.

Osnova přednášek:

1.Data, informace a znalosti v medicíně.

2.Standardizace a klasifikační systémy v medicíně (ICD, ICF; UMLS, MESH, SNOMED). Část I.

3.Standardizace a klasifikační systémy v medicíně (ICD, ICF; UMLS, MESH, SNOMED). Část II.

4.Datová analýza, datový model.

5.Elektronický zdravotní záznam (EHR).

6.Standardy EHR (OpenEHR, CEN, HL7).

7.Struktura zdravotnického záznamu, komponenty generického modelu.

8.Architektura klinického dokumentu (CDA – Clinical Document Architecture), referenční informační model (RIM – Reference Information Model).

9.Profily EHR, funkční profily a funkční modely.

10.Syntaktická a sémantická interoperabilita. Procesní interoperabilita.

11.Ontologie, doporučené lékařské postupy, medicína založená na důkazech.

12.Integrace multimodálních dat do EHR.

13.Případové studie.

14.Závěry.

Osnova cvičení:

1.Data, informace a znalosti v medicíně.

2.Standardizace a klasifikační systémy v medicíně (ICD, ICF; UMLS, MESH, SNOMED). Část I.

3.Standardizace a klasifikační systémy v medicíně (ICD, ICF; UMLS, MESH, SNOMED). Část II.

4.Datová analýza, datový model.

5.Elektronický zdravotní záznam (EHR).

6.Standardy EHR (OpenEHR, CEN, HL7).

7.Struktura zdravotnického záznamu, komponenty generického modelu.

8.Architektura klinického dokumentu (CDA – Clinical Document Architecture), referenční informační model (RIM – Reference Information Model).

9.Profily EHR, funkční profily a funkční modely.

10.Syntaktická a sémantická interoperabilita. Procesní interoperabilita.

11.Ontologie, doporučené lékařské postupy, medicína založená na důkazech.

12.Integrace multimodálních dat do EHR.

13.Případové studie.

14.Závěry.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ZVÁROVÁ, Jana, Lenka LHOTSKÁ a Vladimír PŘIBÍK. Data a znalosti v biomedicíně a zdravotnictví. Praha: Karolinum, 2010. Biomedicínská informatika. ISBN 978-80-246-1805-0.

[2] ZVÁROVÁ, Jana, SVAČINA, Štěpán a Zdeněk VALENTA, ed. Biomedicínská informatika. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1732-9.

Doporučená literatura:

[3] ZVÁROVÁ, Jana a Jiří NEDOMA, ed. Biomedicínská informatika. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1227-5.

[4] ZVÁROVÁ, Jana. Biomedicínská informatika. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0609-7.

[5] ZVÁROVÁ, Jana. Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. Praha: Karolinum, 2002. Biomedicínská informatika, 1. ISBN 80-246-0609-7.

[6] Dokumentace HL7: www.hl7.org

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost CIIRC
Huptych M.
09:00–10:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
CIIRC
místnost CIIRC
Huptych M.
15:00–16:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
CIIRC
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5589706.html