Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Skriptovací jazyky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMISKJ KZ 2 2C česky
Garant předmětu:
Radim Krupička
Přednášející:
Cvičící:
Ondřej Klempíř
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Cílem předmětu je porozumět tématu skriptovacích jazyků a jejich aplikací, pochopit jejich výhody a nevýhody a jejich komplementaritu k systémovým jazykům. Studenti se seznámí s regulárními výrazy a nástroji pro zpracování textu. Předmět se soustředí na skriptovací jazyky v operačním systému Unix a skriptovací jazyk Python.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Studentovy znalosti se prověřují průběžným hodnocením 2 aktivit, ze kterých lze získat až 100 bodů. Známku získa dle počtu získaných bodů a ECTS stupnice. V polovině semestru proběhne přednes krátkého sdělení (max. 25 b.) o praktickém nasazení probíraných metod či ukázka, jak student pomohl komunitě (např. Stack Overflow). V druhé polovině semestru bude zadána semestrální práce (max. 75 b.). Její obhajoba proběhne na konci semestru.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Seznámení s kurzem, Skriptovací jazyky, Unix shell

2.Bash: základní příznaky, proměnné, tvorba skriptů, zpracování parametrů, podmínky, cykly

3.Editory***

4.Bash: manipulace s daty, operace s textem, regulární výrazy, sed

5.AWK: úvod do jazyka, základní příznaky, proměnné, funkce, podmínky cykly

6.Procesy, automatizovaná konfigurace

7. Zápočtový test

8.Python: kontejny, iterátory, generátory, funkcionální a objektově orientované konstrukce

9.Aktivita 1.

10.Python: knihovny pro vizualizaci dat (Matplotlib, Seaborn)

11.Python Pandas: operace s tabulkami, agregace, dotazování

12.Python Numpy: vektorizace, lineární algebra

13.Python Pytorch: práce s tenzory a jejich aplikace

14.Obhajoba semestrální práce

***některý týden může odpadnout z důvodu promoce či státního svátku

Cíle studia:

Cílem předmětu je porozumět tématu skriptovacích jazyků a jejich aplikací, pochopit jejich výhody a nevýhody a jejich komplementaritu k systémovým jazykům. Studenti se seznámí s regulárními výrazy a nástroji pro zpracování textu. Předmět se soustředí na skriptovací jazyky v operačním systému Unix a skriptovací jazyk Python.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] HARMS, Daryl D. a Kenneth MCDONALD. Začínáme programovat v jazyce Python., 2. opr. vyd. Přeložil Ivo FOŘT, přeložil Lubomír ŠKAPA. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2161-0.

[2] SUMMERFIELD, Mark. Python 3: výukový kurz. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2737-7.

Doporučená literatura:

[3] SOBELL, Mark G. Mistrovství v Linuxu: příkazový řádek, shell, programování. Brno: Computer Press, 2007. Mistrovství. ISBN 978-80-251-1726-2.

[4] KYSELA, Martin. Perl: kompletní kapesní průvodce programátora. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1170-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost AL:101
Klempíř O.
08:00–09:50
(paralelka 1)
Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5586106.html