Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ročníkový projekt I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMIRPJ1 KZ 8 2S česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7PMIRPJ1 je podmínkou pro zápis na předmět F7PMIRPJ2.
Garant předmětu:
Radim Krupička, Zoltán Szabó
Přednášející:
Cvičící:
Václav Gerla, Karel Hána, Hana Kalábová, Ondřej Klempíř, Jaroslav Kočišek, Radim Krupička, Christiane Malá, Pavel Ostašov, Vladimíra Petráková, Pavel Smrčka, Zoltán Szabó, Aleš Tichopád, Tomáš Veselý, Veronika Vymětalová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Ročníkový projekt je jistým typem individuální práce studentů, který s výhodou může souviset s tématem budoucí diplomové práce. Proto téma je dáno touto návazností a je možné si vybrat z nabídky v systému http://projects.fbmi.cvut.cz (uzivatel: ucitel, heslo: ucitelfbmi). V rámci konzultací ze soustředění je věnována jedna trojhodina na začátku a jedna na konci semestru z důvodu zadání a kontroly splnění (prezentace výsledků). Vlastní odborná práce pak probíhá min. 16 hodin za semestr jako setkání s vedoucím projektu. Ten řídí postup prací z hlediska odborného.

Požadavky:

Prezentace tématu ročníkového projektu na konci semestru a odevzdání dokumentace v rozsahu max. 20 stran.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Ročníkový projekt je jistým typem individuální práce studentů, který s výhodou může souviset s tématem budoucí diplomové práce. Proto téma je dáno touto návazností a je možné si vybrat z nabídky v systému http://projects.fbmi.cvut.cz (uzivatel: ucitel, heslo: ucitelfbmi). V rámci konzultací ze soustředění je věnována jedna trojhodina na začátku a jedna na konci semestru z důvodu zadání a kontroly splnění (prezentace výsledků). Vlastní odborná práce pak probíhá min. 16 hodin za semestr jako setkání s vedoucím projektu. Ten řídí postup prací z hlediska odborného.

Cíle studia:

Cílem předmětu je zpracovat samostatný projekt a zdokumentovat ho v rozsahu max. 20 stran A4, který může být počáteční přípravnou fází na diplomovou práci. Současně je tento projekt alternativou pro studenty, kteří se chtějí věnovat experimentálním činnostem v souvislosti s budoucím uplatněním v praxi. V práci by měli studenti uplatnit poznatky a vědomosti z předchozích předmětů. Student bude též vybaven patřičnými vědomostmi s teoretických předmětů a některých průpravných, tj. rozvíjejících základ studia. Na tento předmět navazuje ročníkový projekt II, kde můžou studenti pokračovat ve svém tématu. Témata projektů vypisuje oborová katedra na konci semestru, který předchází semestru, ve kterém si student tento předmět zapíše a student si vybírá z nabídky dostatečného počtu témat.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Podpora studia [online]. ÚK ČVUT, c2010. Poslední změna 06/2011 [cit. 2013-11-12]. URL:

< http://knihovny.cvut.cz/studium/ >

[2]Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. BOLDIS, Petr, c2001. Poslední změna

11. 11. 2004 [cit. 2013-11-12]. URL: < http://www.boldis.cz/citace/citace.html >

[3]MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.

Doporučená literatura:

[4]ŠŤASTNÝ, Jiří a Boleslav TŘEŠTÍK. Manuál technické dokumentace. 6., přeprac. vyd. České Budějovice: Česká matice technická v nakl. Kopp, 2009. Česká matice technická (Kopp). ISBN 978-80-7232-352-4.

[5]LINKEOVÁ, Ivana. Odborný text ve Wordu. České Budějovice: Kopp, 2003. ISBN 80-7232-208-7.

[6]ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvlášťě. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-7290-167-2.

[7]LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-021-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5586406.html