Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Tvorba biomedicínských aplikací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMITBA-S Z,ZK 6 1P+3C česky
Garant předmětu:
Radim Krupička
Přednášející:
Tomáš Krajča, Radim Krupička
Cvičící:
Tomáš Krajča, Radim Krupička
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Předmět se zabývá konkrétními implementacemi biomedicínských aplikací, jejich standardy, knihovnami a doporučenými postupy pro jejich tvorbu. V předmětu se popíšou specifika informačních systémů pro zdravotnictví, implementace komunikace zdravotnického software pomocí standardů a tvorba aplikací pro podporu výzkumu a zpracování biomedicínských dat.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu: povinná účast na cvičení (max. 2 omluvené absence). Vytvoření a odprezentování biomedicínské aplikace splňující požadavky mikroservisní architektury, její kontejnerizace a nasazení v klastru. (aplikace a prezentace celkem 20 bodů)

Zkouška: Bez získání zápočtu jeho zápisu do KOSu není možné realizovat zkoušku. Během semestru studenti absolvují 2 praktické testy na cvičení (zisk až 40 bodů/test). Známka se udělí podle celkového zisku bodů ( 20 +2*(40) ) podle stupnice ECTS. 

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.Datové medicínské informační zdroje - restapi

2.DevOps - git, continuous integration

3.Informační systémy ve zdrovotnictví - vývoj a specifika

4.Bioinformatické aplikace - zpracování DNA sekvencí v klinické praxi

5.Bioinformatické aplikace ve výzkumu

6.Vývoj aplikací pro docker

7.Knihovny pro počítačové učení, zpracování signálu a obrazu

Osnova cvičení:

Na cvičení studenti budou vyvíjet konkrétně aplikace se zaměřením na biomedicínu. Při vývoji budou používat knihovny pro práci se standardy a biomedicínskými daty. Studenti vytvoří formou zápočtové úlohy biomedicínskou aplikaci. Zaměření aplikace bude vybráno během prvních cvičení. Na konci semestru bude aplikace zkontrolována, okomentována a ohodnocena vyučujícím.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] STŘEDA, Leoš a Karel HÁNA. EHealth a telemedicína: učebnice pro vysoké školy. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5764-3.

[2] MÜNZ, Jan. Informační technologie ve zdravotnictví: informační systémy. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 9788001047200.

Doporučená literatura:

[3] Dokumentace HL7: www.hl7.org

[4] Dokumentace k DICOM: dicom.nema.org

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:B-520
Krupička R.
Krajča T.

08:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. umělé inteli. a bioinfor.
místnost KL:B-520
Krupička R.
Krajča T.

11:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. umělé inteli. a bioinfor.

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5589606.html