Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Doporučený průchod studijním plánem Specializace Bioinformatika - doporučený průchod studiem

Studijní plán: Otevřená informatika - Bioinformatika 2018

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZM Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry Z 0 2BP+2BC Z
B4M33PAL Pokročilá algoritmizace Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
B4M36SAN Statistická analýza dat Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět oboru
2018_MOIVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B4M35KO Kombinatorická optimalizace Z,ZK 6 3P+2C L povinný předmět programu
B4M01TAL Teorie algoritmů Z,ZK 6 3P+2S L povinný předmět programu
B4M36BIN Bioinformatika Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět oboru
B4M36MBG Molekulární biologie a genetika Z,ZK 6 3P+1C L povinný předmět oboru
B4M36SMU Symbolické strojové učení Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět oboru

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B4MSVP Softwarový nebo výzkumný projekt KZ 6 Z,L povinný předmět programu
B4M33DZO Digitální obraz Z,ZK 6 2P+2C Z,L povinný předmět oboru
BE4M33SSU Statistical Machine Learning Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět oboru
2018_MOIVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 25 22s L povinný předmět programu
2018_MOIVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 6. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod958758523705.html