Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Doporučený průchod studijním plánem Inteligentní budovy - platný od 2020

Studijní plán: Inteligentní budovy - platný od roku 2020

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZM Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry Z 0 2BP+2BC Z povinný předmět programu
124KPKP Konstrukce poz. staveb - komplexní přehled ZK 4 3P Z povinný předmět programu
124OSIB Osvětlení a akustika KZ 4 2P Z povinný předmět programu
2161108 Přenosové jevy Z,ZK 4 2P+1C * povinný předmět programu
A5M14RPI Rozvody elektrické energie a pohony Z,ZK 5 2P+1L Z povinný předmět programu
124ST1 Stavební tepelná technika 1 ZK 5 2P Z povinný předmět programu
2020_MIBPV Povinně volitelné předměty programu 32 povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
125ESB Ekologické systémy budov KZ 4 2P L povinný předmět programu
125EABU Energetický audit budov KZ 4 2P+1C L povinný předmět programu
2020_MIBPRO1 Projekt 1 6 povinný předmět programu
2161109 Regulace v technice prostředí staveb Z,ZK 4 2P+1C * povinný předmět programu
A5M38SZS Senzory a sítě Z,ZK 4 2P+1L L povinný předmět programu
2161567 Větrání a klimatizace Z,ZK 4 2P+1C 2 povinný předmět programu
2020_MIBPV Povinně volitelné předměty programu 32 povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
2020_MIBPRO2 Projekt 2 6 povinný předmět programu
2161102 Sálavé a průmyslové vytápění Z,ZK 4 2P+1C * povinný předmět programu
B5M99SCT Technologie pro Smart Cities Z,ZK 4 2P+1C Z povinný předmět programu
2020_MIBPV Povinně volitelné předměty programu 32 povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
ADIP26 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 26 36s L povinný předmět programu
2020_MIBPV Povinně volitelné předměty programu 32 povinně volitelný předmět
Platnost dat k 16. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1132904795005.html