Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán Inteligentní budovy - platný od roku 2020

Studijní program: Inteligentní budovy Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Inteligentní budovy - platný od 2020
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2020_MIBBME Bezpečnost magisterské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
2020_MIBDIP Diplomová práce V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
26
2020_MIBP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 50 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
50
2020_MIBPRO1 Projekt 1 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
2020_MIBPRO2 Projekt 2 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
Minimální počet kreditů 88
Povinně volitelné předměty
2020_MIBPV Povinně volitelné předměty programu V této skupině musíte získat alespoň 32 kreditů (maximálně 92)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 8 předmětů ( maximálně  23)
32
Minimální počet kreditů 32
Volitelné předměty
2020_MIBVOLPRE Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Volitelné předměty [2020_MIBVOLPRE]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30020747.html